Soru:

3. 9 Haziran 1908'de Reval Limanı'nda Ingiltere Kralı ile Rus Çarı bir araya gelerek Osmanlı Devleti topraklarının yeniden payla

3. 9 Haziran 1908'de Reval Limanı'nda Ingiltere Kralı ile Rus
Çarı bir araya gelerek Osmanlı Devleti topraklarının yeniden
paylaşılması, Rumeli'nin parçalanması, Makedonya'nın
özerkleştirilmesi yönünde kararlar almıştır. Bu durumdan
haberdar olan İttihat ve Terakki Partisi taraftarları Reval
Görüşmeleri'ne tepki olarak Makedonya'da Osmanlı
yönetimine karşı isyan çıkartmış, bu gelişmelerin neticesinde
Osmanlı Devleti'nde 1908'de II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Meşrutiyetin ilanının Balkanlardaki toprak kayıplarını
engellediği
B) Osmanlı toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu
C) Osmanlı Devleti'nde dış politikadaki gelişmelerin rejim
değişikliğine neden olduğu
D) Ingiltere ve Rusya'nın bazı konularda siyasi çıkarlarının
örtüştüğü
E) Osmanlı Devleti'nde siyasi teşkilatlanmalara gidildiği

3. 9 Haziran 1908'de Reval Limanı'nda Ingiltere Kralı ile Rus Çarı bir araya gelerek Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılması, Rumeli'nin parçalanması, Makedonya'nın özerkleştirilmesi yönünde kararlar almıştır. Bu durumdan haberdar olan İttihat ve Terakki Partisi taraftarları Reval Görüşmeleri'ne tepki olarak Makedonya'da Osmanlı yönetimine karşı isyan çıkartmış, bu gelişmelerin neticesinde Osmanlı Devleti'nde 1908'de II. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Meşrutiyetin ilanının Balkanlardaki toprak kayıplarını engellediği B) Osmanlı toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu C) Osmanlı Devleti'nde dış politikadaki gelişmelerin rejim değişikliğine neden olduğu D) Ingiltere ve Rusya'nın bazı konularda siyasi çıkarlarının örtüştüğü E) Osmanlı Devleti'nde siyasi teşkilatlanmalara gidildiği