Soru:

3. Aşağıda cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partileri gösteren tablo verilmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriye

3. Aşağıda cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partileri gösteren tablo verilmiştir.
Serbest Cumhuriyet
Fırkası
Cumhuriyet Halk
Firkası
Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası
• 1930'lu yıllarda devletçi ekonomik
modeli savundu.
• İki dereceli seçim sistemini savun-
du.
• Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına
bağlıydı.
• Köklü inkılapları gerekli görüyordu.
• Liberal ekonomik modeli sa-
vundu.
• Tek dereceli seçim sistemini
savundu.
Cumhuriyetçilik ilkesine bağ-
Jiydi.
Inkılapların zamana yayılarak
yapılmasını savundu.
. Liberal ekonomik modeli
savundu.
• Tek dereceli seçim siste-
mini savundu.
Cumhuriyetçilik ve laiklik
anlayışına bağlıydı.
• Kadınlara siyasi haklar
verilmesini savundu.
Verilen tabloya göre bu partilerle ilgili,
1. Farklı ekonomik görüşlere sahiptirler.
II. Cumhuriyetçilik anlayışını benimsemişlerdir.
III. Laiklik ilkesine göre hareket etmişlerdir.
çıkarımlardan hangisi
yapılabilir?

3. Aşağıda cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partileri gösteren tablo verilmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet Halk Firkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası • 1930'lu yıllarda devletçi ekonomik modeli savundu. • İki dereceli seçim sistemini savun- du. • Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıydı. • Köklü inkılapları gerekli görüyordu. • Liberal ekonomik modeli sa- vundu. • Tek dereceli seçim sistemini savundu. Cumhuriyetçilik ilkesine bağ- Jiydi. Inkılapların zamana yayılarak yapılmasını savundu. . Liberal ekonomik modeli savundu. • Tek dereceli seçim siste- mini savundu. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıydı. • Kadınlara siyasi haklar verilmesini savundu. Verilen tabloya göre bu partilerle ilgili, 1. Farklı ekonomik görüşlere sahiptirler. II. Cumhuriyetçilik anlayışını benimsemişlerdir. III. Laiklik ilkesine göre hareket etmişlerdir. çıkarımlardan hangisi yapılabilir?