Soru:

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat kullanılmıştır? A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var. B) Hangi gün geleceğiniz

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat
kullanılmıştır?
A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var.
B) Hangi gün geleceğinizi bize söylemediniz.
c) Dün akşam bazıları sözlerimi yanlış anlamış.
D) Kimden yardım istediysek eli boş döndük.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sifat kullanılmıştır? A) Bu konuda bazı sıkıntılarımız var. B) Hangi gün geleceğinizi bize söylemediniz. c) Dün akşam bazıları sözlerimi yanlış anlamış. D) Kimden yardım istediysek eli boş döndük. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri