Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları Soruları

2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat
fiile yer verilmiştir?
A) Çağırdığım kişiler ofise çoktan gelmiştir.
B) Dağılanları toplamak çok zamanımızı aldı.
Burak, anlatılan hikayeyi bir dergide okumuştu.
D) Taşınmaz malları yeni listeye de işlediniz mi?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir? A) Çağırdığım kişiler ofise çoktan gelmiştir. B) Dağılanları toplamak çok zamanımızı aldı. Burak, anlatılan hikayeyi bir dergide okumuştu. D) Taşınmaz malları yeni listeye de işlediniz mi?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlasmis
sifat fill-kullanılmıştır?
A) Özenerek hazırladığı yemekleri misafirleri
cok beğendi.
Bu sorunun cevabını bulanlar elini kaldır-
sin.
C) O yıllarda ün salmış yazarlar çok sayıda ki-
tap satıyordu.
D) Sınav günü yaklaştıkça heyecanı daha da
artıyordu.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlasmis sifat fill-kullanılmıştır? A) Özenerek hazırladığı yemekleri misafirleri cok beğendi. Bu sorunun cevabını bulanlar elini kaldır- sin. C) O yıllarda ün salmış yazarlar çok sayıda ki- tap satıyordu. D) Sınav günü yaklaştıkça heyecanı daha da artıyordu.
3. Sifat-fiiller, nitelendirdikleri isim düştüğünde,
varsa o ismin çekim eklerini de alıp adlaşmış
sifat olur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sifat-fiil adlaşmış sifat durumunda değil-
dir?
r
Kapinin önünde bekleyenleri içeri alsak iyi
olacak.
Toplantıda söyleyeceklerini unutmamak
için kâğıda not aldı.
Mutfak için alınacakların bir listesini çıkar-
DSorunlarını, tanıdığı insanlarla paylaşmak-
durum
mamız gerekiyor. bearia
tan pek hoşlanmiyor.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
3. Sifat-fiiller, nitelendirdikleri isim düştüğünde, varsa o ismin çekim eklerini de alıp adlaşmış sifat olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil adlaşmış sifat durumunda değil- dir? r Kapinin önünde bekleyenleri içeri alsak iyi olacak. Toplantıda söyleyeceklerini unutmamak için kâğıda not aldı. Mutfak için alınacakların bir listesini çıkar- DSorunlarını, tanıdığı insanlarla paylaşmak- durum mamız gerekiyor. bearia tan pek hoşlanmiyor.
cet
n-
C
6.
A) I.
A) 1
B) II.
Benim her derdime ortak sen oldun,
Ağlarsam ağladın gülersem güldün,
Sazım bu sesleri turnadan m'aldın?
Pençe vurup sarı teli sızlatma.
Bu dörtlükte sıfat türünde kaç sözcük vardır?
B) 2
C) 3
D) 4
Yanıt Yayınlanı
7. E
240
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
cet n- C 6. A) I. A) 1 B) II. Benim her derdime ortak sen oldun, Ağlarsam ağladın gülersem güldün, Sazım bu sesleri turnadan m'aldın? Pençe vurup sarı teli sızlatma. Bu dörtlükte sıfat türünde kaç sözcük vardır? B) 2 C) 3 D) 4 Yanıt Yayınlanı 7. E 240
6.
D) Bir form doldurup iş başvurusu yapmak
istiyorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bil-
diren bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Yaz için pamuklu ve ince kıyafetler tercih
edilir.
B) Yorucu bir günün ardından dinlenmeyi hak
ettik.
C) Bu iş için güvenebileceğimiz birini bulma-
mız gerek.
D) Birkaç denemeden sonra çözüm yolunu
bulmuştu.
1
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
6. D) Bir form doldurup iş başvurusu yapmak istiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bil- diren bir sözcük kullanılmamıştır? A) Yaz için pamuklu ve ince kıyafetler tercih edilir. B) Yorucu bir günün ardından dinlenmeyi hak ettik. C) Bu iş için güvenebileceğimiz birini bulma- mız gerek. D) Birkaç denemeden sonra çözüm yolunu bulmuştu. 1
20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba-
kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır?
A) Siyah paltosunu öteki eline aldı.
B) Bu iki mühendisin geleceği çok parlak.
C) Çalışkan ve disiplinli insanlara hayranım.
D) Birçok şiirin hangi şaire ait olduğu belli değildir.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba- kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır? A) Siyah paltosunu öteki eline aldı. B) Bu iki mühendisin geleceği çok parlak. C) Çalışkan ve disiplinli insanlara hayranım. D) Birçok şiirin hangi şaire ait olduğu belli değildir.
2. (1) Bir kış akşamı büyük ateşin karşısında büyük sandalyede oturduğumuzu hatırlıyorum. (II) Bebek, beşiğinde
uyumuştu. Annemle ikimiz mutfakta yalnızdık, babam da iş toplantısındaydı. Kardeşlerim sokakta oynuyordu.
(III) Annem, Peter'in okul kitabını eline almış dokunduğu her şeyi altına çeviren kralla ilgili küçük hikâyeler oku-
yordu. (IV) Gölgeler odayı karartana ve bebek derin uykusundan uyanıp ağlayana kadar bana kitap okumaya
devam etti. Böylece sihir bozulmuş ve büyü kaybolmuştu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede isim tamlamasını niteleyen bir sifat kullanılmıştır.
B) II. cümlede ismi sayı yoluyla belirten sifat kullanılmıştır.
C. cümlede hem isim hem de sifat tamlaması vardır.
D) IV. cümlede kullanılan "bana" sözcüğü kişi zamiridir.
B
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
2. (1) Bir kış akşamı büyük ateşin karşısında büyük sandalyede oturduğumuzu hatırlıyorum. (II) Bebek, beşiğinde uyumuştu. Annemle ikimiz mutfakta yalnızdık, babam da iş toplantısındaydı. Kardeşlerim sokakta oynuyordu. (III) Annem, Peter'in okul kitabını eline almış dokunduğu her şeyi altına çeviren kralla ilgili küçük hikâyeler oku- yordu. (IV) Gölgeler odayı karartana ve bebek derin uykusundan uyanıp ağlayana kadar bana kitap okumaya devam etti. Böylece sihir bozulmuş ve büyü kaybolmuştu. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede isim tamlamasını niteleyen bir sifat kullanılmıştır. B) II. cümlede ismi sayı yoluyla belirten sifat kullanılmıştır. C. cümlede hem isim hem de sifat tamlaması vardır. D) IV. cümlede kullanılan "bana" sözcüğü kişi zamiridir. B
10. 1. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
2. Körle yatan şaşı kalkar.
3. Sabreden derviş, muradına ermiş.
4. Erken kalkan yol alır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat-fiil
adlaşmamıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
10. 1. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 2. Körle yatan şaşı kalkar. 3. Sabreden derviş, muradına ermiş. 4. Erken kalkan yol alır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat-fiil adlaşmamıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
20. Şu senin saçların yağmur mudur, nedir
1
Yüreğimin yıkıldığı saatlerde
Sıkılmış kurşunlar gibi dökülür
2
Dokunur geçer kilimlerine Anadolu'nun
3
Bir uzak bahçede karanfil mi olur ne
4
Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birincisi zamirdir Sifet
B) İkincisi edattır.
C) Üçüncüsü birleşik yapılı özel isimdir.
D) Dördüncüsü belirtisiz isim tamlamasıdır.
E
(0
i
(E
r
Y
Y(
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
20. Şu senin saçların yağmur mudur, nedir 1 Yüreğimin yıkıldığı saatlerde Sıkılmış kurşunlar gibi dökülür 2 Dokunur geçer kilimlerine Anadolu'nun 3 Bir uzak bahçede karanfil mi olur ne 4 Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birincisi zamirdir Sifet B) İkincisi edattır. C) Üçüncüsü birleşik yapılı özel isimdir. D) Dördüncüsü belirtisiz isim tamlamasıdır. E (0 i (E r Y Y(
1.
"Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si-
fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur.
Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde
vardır?
A) Bu su, nisan ayında çağlayan hâline gelirdi.
B) Sanatçı, yazdığı mektupları kitap hâline getirmiş.
C) Çocuk gördüklerini hiç vakit kaybetmeden annesine
anlattı.
D) Onun beni kırmayacağını düşündüm her zaman.
TELIR
2.
1. Yapay yapraklar, güneş ışığından yararlanarak ilaç
üretiyor.
II. Bilim insanlarının doğaya ilgisi, farklı nitelikte keşiflerin
yapılmasını sağlamıştır.
III. Yazı insanlığın gelişimini etkileyen en önemli buluşlar-
dan biridir.
IV. Binlerce yıl önce insanlar taşlara ve kayalara şekiller
kazıyıp resim yapıyorlardı.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilim-
siler kullanılmıştır?
A) I ve II.
C) II ve III.
B) I ve IV.
D) II ve IV.
4.
ONITELIK.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
1. "Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si- fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur. Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bu su, nisan ayında çağlayan hâline gelirdi. B) Sanatçı, yazdığı mektupları kitap hâline getirmiş. C) Çocuk gördüklerini hiç vakit kaybetmeden annesine anlattı. D) Onun beni kırmayacağını düşündüm her zaman. TELIR 2. 1. Yapay yapraklar, güneş ışığından yararlanarak ilaç üretiyor. II. Bilim insanlarının doğaya ilgisi, farklı nitelikte keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. III. Yazı insanlığın gelişimini etkileyen en önemli buluşlar- dan biridir. IV. Binlerce yıl önce insanlar taşlara ve kayalara şekiller kazıyıp resim yapıyorlardı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilim- siler kullanılmıştır? A) I ve II. C) II ve III. B) I ve IV. D) II ve IV. 4. ONITELIK.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür-
de bir sifat kullanılmıştır?
A) Akşam yemeğini bu saatte mi yiyeceğiz?
B) Bileğine kalın kurdele bağlamıştı.
C) Öteki sayfadaki etkinliklere geçiyor. O
D) Masadaki bardağı sen mi kırdın?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür- de bir sifat kullanılmıştır? A) Akşam yemeğini bu saatte mi yiyeceğiz? B) Bileğine kalın kurdele bağlamıştı. C) Öteki sayfadaki etkinliklere geçiyor. O D) Masadaki bardağı sen mi kırdın?
7. "Antalya'daki köyleri tek tek gezmek istiyorum."
Bu cümledeki sıfat çeşidi aşağıdakilerden
hangisinde vardır?
A) Emel, bazı zamanlarda odasından çıkmazdı. » Sif:
B) Bu ev sizinkinden güzel.
tim
sık
C) Duvardaki resmi ne yaptınız?
Minik minik pencereler vardı Hobbit köyünde.
HONG
C
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
7. "Antalya'daki köyleri tek tek gezmek istiyorum." Bu cümledeki sıfat çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Emel, bazı zamanlarda odasından çıkmazdı. » Sif: B) Bu ev sizinkinden güzel. tim sık C) Duvardaki resmi ne yaptınız? Minik minik pencereler vardı Hobbit köyünde. HONG C
ve-
1
ATIKSIZ YAŞAM, DAHA TEMİZ BİR DÜNYA
2
Alışverişlerinizde poşet yeri-
ne bez torba kullanın.
4
İçme suyunuzu mataranızda
taşıyın.
göre yanıtlayın.
Yiyeceklerinizi saklama ka-
bında taşıyın.
5
Kimyasal temizleyiciler yerine
doğal ürünleri tercih edin.
1. Metnin başlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
C) Sadece niteleme sıfatları kullanılmıştır.
3
Kuru bakliyatları cam kava-
nozlarda saklayın.
6
Pamuklu kıyafetler giymek cil-
dinizin sağlığı için önemlidir.
B) Belirtili isim tamlaması vardır.
D) iki tane sifat tamlaması vardır.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
ve- 1 ATIKSIZ YAŞAM, DAHA TEMİZ BİR DÜNYA 2 Alışverişlerinizde poşet yeri- ne bez torba kullanın. 4 İçme suyunuzu mataranızda taşıyın. göre yanıtlayın. Yiyeceklerinizi saklama ka- bında taşıyın. 5 Kimyasal temizleyiciler yerine doğal ürünleri tercih edin. 1. Metnin başlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. C) Sadece niteleme sıfatları kullanılmıştır. 3 Kuru bakliyatları cam kava- nozlarda saklayın. 6 Pamuklu kıyafetler giymek cil- dinizin sağlığı için önemlidir. B) Belirtili isim tamlaması vardır. D) iki tane sifat tamlaması vardır.
20)
Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir isim hem nitele-
me hem belirtme sıfatı almıştır?
2
A) Kuru güz yaprakları, uçuşuyor rüzgârda.
B) O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?
C) Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle.
D) Başkadır bu akşam bütün akşamlardan.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
20) Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir isim hem nitele- me hem belirtme sıfatı almıştır? 2 A) Kuru güz yaprakları, uçuşuyor rüzgârda. B) O mübarek gemiler hangi seferden geliyor? C) Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. D) Başkadır bu akşam bütün akşamlardan.
Meral Şebnem, Aslı, Kerem, Çinar ve Özlem adlı kişiler aşağıdaki filmlerin olduğu bir sinemaya git-
perdir
KIYAMETTEN
SONRA
MACERA
12.30
SALON 1
THE
CROODS
MARCH 22-3D
ANİMASYON
15.30
SALON 3
Deneme 34
IV.
VERDAL CLEVEDO RITU
JOMMM JACOBSEN
KUTUPTA
MACERA
MACERA
12.30
SALON 2
CAN DOSTUMuny de CMAR SY den bor kod
ZORAKİ İKİLİ
KOMEDİ,
13.00
SALON 4
Cino
Kişiler ve girdikleri filmlerle ilgili bilinenler şunlardır:
Her film bir en az bir kişi tarafından izlenmiştir.
Kerem, Meral filme girdikten yarım saat sonra başlayan filme girmiştir.
*Şebnem macera filmine girmiştir.
Komedi filmini iki kişi izlemiştir.
Çinar en son oynatılan filme girmiştir.
Salon 1'deki filme sadece bir kişi girmiştir.
Keren
Buna göre bu bilgilere aşağıdakilerden hangisi eklenirse kimin hangi filme girdiği kesin ola-
rak bilinebilir?
Asi komedi filmine girmiştir.
Cinar animasyon filmine girmiştir.
B) Özlem, Şebnem'le aynı filme girmiştir.
DMeral Kıyametten Sonra filmine girmiştir.
PARAGRAFta
SONNOKTA
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Meral Şebnem, Aslı, Kerem, Çinar ve Özlem adlı kişiler aşağıdaki filmlerin olduğu bir sinemaya git- perdir KIYAMETTEN SONRA MACERA 12.30 SALON 1 THE CROODS MARCH 22-3D ANİMASYON 15.30 SALON 3 Deneme 34 IV. VERDAL CLEVEDO RITU JOMMM JACOBSEN KUTUPTA MACERA MACERA 12.30 SALON 2 CAN DOSTUMuny de CMAR SY den bor kod ZORAKİ İKİLİ KOMEDİ, 13.00 SALON 4 Cino Kişiler ve girdikleri filmlerle ilgili bilinenler şunlardır: Her film bir en az bir kişi tarafından izlenmiştir. Kerem, Meral filme girdikten yarım saat sonra başlayan filme girmiştir. *Şebnem macera filmine girmiştir. Komedi filmini iki kişi izlemiştir. Çinar en son oynatılan filme girmiştir. Salon 1'deki filme sadece bir kişi girmiştir. Keren Buna göre bu bilgilere aşağıdakilerden hangisi eklenirse kimin hangi filme girdiği kesin ola- rak bilinebilir? Asi komedi filmine girmiştir. Cinar animasyon filmine girmiştir. B) Özlem, Şebnem'le aynı filme girmiştir. DMeral Kıyametten Sonra filmine girmiştir. PARAGRAFta SONNOKTA
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat
tamlamasıdır?
A) Ortalığı kasıp kavuran çöl fırtınasıdır.
B) Bu sene bol ürün aldığımız yerler sulak araziler-
dir.
C) Almanya'dan dönen komşumuz, Ali'nin dayısı-
D) Edirne'nin en meşhur mimari eseri "Selimiye
Camii"dir.
dır.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır? A) Ortalığı kasıp kavuran çöl fırtınasıdır. B) Bu sene bol ürün aldığımız yerler sulak araziler- dir. C) Almanya'dan dönen komşumuz, Ali'nin dayısı- D) Edirne'nin en meşhur mimari eseri "Selimiye Camii"dir. dır.