Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları Soruları

2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat
fiile yer verilmiştir?
A) Çağırdığım kişiler ofise çoktan gelmiştir.
B) Dağılanları toplamak çok zamanımızı aldı.
Burak, anlatılan hikayeyi bir dergide okumuştu.
D) Taşınmaz malları yeni listeye de işlediniz mi?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir? A) Çağırdığım kişiler ofise çoktan gelmiştir. B) Dağılanları toplamak çok zamanımızı aldı. Burak, anlatılan hikayeyi bir dergide okumuştu. D) Taşınmaz malları yeni listeye de işlediniz mi?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlasmis
sifat fill-kullanılmıştır?
A) Özenerek hazırladığı yemekleri misafirleri
cok beğendi.
Bu sorunun cevabını bulanlar elini kaldır-
sin.
C) O yıllarda ün salmış yazarlar çok sayıda ki-
tap satıyordu.
D) Sınav günü yaklaştıkça heyecanı daha da
artıyordu.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlasmis sifat fill-kullanılmıştır? A) Özenerek hazırladığı yemekleri misafirleri cok beğendi. Bu sorunun cevabını bulanlar elini kaldır- sin. C) O yıllarda ün salmış yazarlar çok sayıda ki- tap satıyordu. D) Sınav günü yaklaştıkça heyecanı daha da artıyordu.
3. Sifat-fiiller, nitelendirdikleri isim düştüğünde,
varsa o ismin çekim eklerini de alıp adlaşmış
sifat olur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sifat-fiil adlaşmış sifat durumunda değil-
dir?
r
Kapinin önünde bekleyenleri içeri alsak iyi
olacak.
Toplantıda söyleyeceklerini unutmamak
için kâğıda not aldı.
Mutfak için alınacakların bir listesini çıkar-
DSorunlarını, tanıdığı insanlarla paylaşmak-
durum
mamız gerekiyor. bearia
tan pek hoşlanmiyor.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
3. Sifat-fiiller, nitelendirdikleri isim düştüğünde, varsa o ismin çekim eklerini de alıp adlaşmış sifat olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil adlaşmış sifat durumunda değil- dir? r Kapinin önünde bekleyenleri içeri alsak iyi olacak. Toplantıda söyleyeceklerini unutmamak için kâğıda not aldı. Mutfak için alınacakların bir listesini çıkar- DSorunlarını, tanıdığı insanlarla paylaşmak- durum mamız gerekiyor. bearia tan pek hoşlanmiyor.
cet
n-
C
6.
A) I.
A) 1
B) II.
Benim her derdime ortak sen oldun,
Ağlarsam ağladın gülersem güldün,
Sazım bu sesleri turnadan m'aldın?
Pençe vurup sarı teli sızlatma.
Bu dörtlükte sıfat türünde kaç sözcük vardır?
B) 2
C) 3
D) 4
Yanıt Yayınlanı
7. E
240
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
cet n- C 6. A) I. A) 1 B) II. Benim her derdime ortak sen oldun, Ağlarsam ağladın gülersem güldün, Sazım bu sesleri turnadan m'aldın? Pençe vurup sarı teli sızlatma. Bu dörtlükte sıfat türünde kaç sözcük vardır? B) 2 C) 3 D) 4 Yanıt Yayınlanı 7. E 240
23.
TEST
Elimde üç tane balon vardı. Bahçeye
1
birini kardeşime
indiğim
verdim. Sonra geriye kalanlan gökyüzüne
2
bırakıverdim. Özgürce
ADIL-E
3
"Hoşça kal!" diyen balonlar
bir kuş misali bulutlara kanat
cirpiyordu.
4
A) 1
Yukarıda parçada numaralandı-
rılmış sözcüklerden hangisi ey-
lem değildir?
B) 2
zaman
A)
C
Cimenlere yatıp
Ben araba kul-
vi gökyüzünü lanmayı çok me-
rak ediyorum.
daldık.
seyre
Üniversite sına-
Annem ve kar-
vina on dokuz
deşimle çarşıya
gideceğiz.
yaşında girdim.
ITE
C) 3
Yukarıdaki yapbozdan, içinde
ön ad bulunan cümleler çıkarıl-
dığında yapbozun son hâli nasıl
olur?
D) 4
B)
D)
Kocagöz Eğitim
●
TEKRAR ET!
yerine kullanılan sözcüklere zamir denir.
"Ben, sen, o, biz, siz, onlar" zamire örnek olarak
verilebilir.
Bugün Selin'in doğum günüydü.
Bugün, onun doğum günüydü.
Bu cümlede "Selin" isminin yerine "o" zamiri yazıl-
mıştır.
Eylem: Iş, oluş hareket bildiren cümlelere eylem denir.
.Seninle gelmek istiyorum
Eylem
Eylem
Bu cümlede "gelmek" ve "istiyorum" sözcükleri bir
hareket bildirdiğinden eylemdir.
3. Aşağıdaki şekilde eylem olan sözcük
ler✿ kutusuna, adil olan sözcükler ★
kutusuna yazılacaktır.
katmış bazısı
şunu
Buna göre hangi sözcük nereye
yazılmalıdır?
A)
B)
seni
otur
sevdim görüyor biri
D)
• Şunu
• seni
bazısı
• otur
• Şunu
• seni
• bazısı
.biri
C) .biri
• seni
• görüyor
bazısı
●
• Şunu
.bazısı
. biri
• otur
• görüyor
sevdim
biri
• katmış
●
●
●
görüyor
sevdim
• otur
• katmış
• Şunu
●
sevdim
• otur
katmış
görüyo
sevdir
• seni
katm
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
23. TEST Elimde üç tane balon vardı. Bahçeye 1 birini kardeşime indiğim verdim. Sonra geriye kalanlan gökyüzüne 2 bırakıverdim. Özgürce ADIL-E 3 "Hoşça kal!" diyen balonlar bir kuş misali bulutlara kanat cirpiyordu. 4 A) 1 Yukarıda parçada numaralandı- rılmış sözcüklerden hangisi ey- lem değildir? B) 2 zaman A) C Cimenlere yatıp Ben araba kul- vi gökyüzünü lanmayı çok me- rak ediyorum. daldık. seyre Üniversite sına- Annem ve kar- vina on dokuz deşimle çarşıya gideceğiz. yaşında girdim. ITE C) 3 Yukarıdaki yapbozdan, içinde ön ad bulunan cümleler çıkarıl- dığında yapbozun son hâli nasıl olur? D) 4 B) D) Kocagöz Eğitim ● TEKRAR ET! yerine kullanılan sözcüklere zamir denir. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar" zamire örnek olarak verilebilir. Bugün Selin'in doğum günüydü. Bugün, onun doğum günüydü. Bu cümlede "Selin" isminin yerine "o" zamiri yazıl- mıştır. Eylem: Iş, oluş hareket bildiren cümlelere eylem denir. .Seninle gelmek istiyorum Eylem Eylem Bu cümlede "gelmek" ve "istiyorum" sözcükleri bir hareket bildirdiğinden eylemdir. 3. Aşağıdaki şekilde eylem olan sözcük ler✿ kutusuna, adil olan sözcükler ★ kutusuna yazılacaktır. katmış bazısı şunu Buna göre hangi sözcük nereye yazılmalıdır? A) B) seni otur sevdim görüyor biri D) • Şunu • seni bazısı • otur • Şunu • seni • bazısı .biri C) .biri • seni • görüyor bazısı ● • Şunu .bazısı . biri • otur • görüyor sevdim biri • katmış ● ● ● görüyor sevdim • otur • katmış • Şunu ● sevdim • otur katmış görüyo sevdir • seni katm
6.
D) Bir form doldurup iş başvurusu yapmak
istiyorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bil-
diren bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Yaz için pamuklu ve ince kıyafetler tercih
edilir.
B) Yorucu bir günün ardından dinlenmeyi hak
ettik.
C) Bu iş için güvenebileceğimiz birini bulma-
mız gerek.
D) Birkaç denemeden sonra çözüm yolunu
bulmuştu.
1
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
6. D) Bir form doldurup iş başvurusu yapmak istiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bil- diren bir sözcük kullanılmamıştır? A) Yaz için pamuklu ve ince kıyafetler tercih edilir. B) Yorucu bir günün ardından dinlenmeyi hak ettik. C) Bu iş için güvenebileceğimiz birini bulma- mız gerek. D) Birkaç denemeden sonra çözüm yolunu bulmuştu. 1
Niye beni aradığını söylemedin?
II. Ne zaman gelecek o kadın?
III. Nasıl bir odan olsun istersin?
IV. Vazoyu benim kırdığımı nasıl anladın?
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
bir zarfla
sağlanmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Niye beni aradığını söylemedin? II. Ne zaman gelecek o kadın? III. Nasıl bir odan olsun istersin? IV. Vazoyu benim kırdığımı nasıl anladın? Yukarıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sifat
birden fazla adı nitelemiştir?
A) Büyük köy ve kentlerin sorunları çok olur.
B) Çamurlu yol ayakkabımı kirletti.
C) Sevimli bebek onun kardeşiymiş.
D) Temiz kıyafetler giymelisin.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) En küçük ayrıntısına kadar anlattım.
B) Üç elmayı aranızda paylaşın.
C) Çalışmalarımız yarın başlıyor.
D) Sarı saçları ışıl ışıl parlıyordu.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı
vardır?
A) Şu kitabı bana uzatır mısın?
B) Kırmızı kalemimi arkadaşım aldı.
C) Hasta adamı buraya kadar yormuşlar.
D) İri elmalar ağzımı sulandırdı.
İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ
2021-2022
YAZ
TATİL KİTABI
doga
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat tür
olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Bazı insanları anlamak çok zor.
B) Tüm sınıf geziye hazırlanıyor.
C) Adamcağıza birkaç ekmek verin.
D) Uzun yola çıkacaksın, dinlenmelisin.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük
hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A) Seminerde birçok öğretmen bir araya geldi.
B) Minik bir kız, bahçede koşuyordu.
C) Mert insan gerçeği saklamaz.
D) Renkli uçurtmalar gökyüzünü süslemişti.
TÜRKÇE - 6
6. "Birtakım insanlar okulun önünde toplanmış-
ti." cümlesindeki sıfatın türü nedir?
A) Niteleme sıfatı
C) Soru sifati
B) Belgisiz sifat
D) İşaret sıfatı
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sifat birden fazla adı nitelemiştir? A) Büyük köy ve kentlerin sorunları çok olur. B) Çamurlu yol ayakkabımı kirletti. C) Sevimli bebek onun kardeşiymiş. D) Temiz kıyafetler giymelisin. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? A) En küçük ayrıntısına kadar anlattım. B) Üç elmayı aranızda paylaşın. C) Çalışmalarımız yarın başlıyor. D) Sarı saçları ışıl ışıl parlıyordu. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır? A) Şu kitabı bana uzatır mısın? B) Kırmızı kalemimi arkadaşım aldı. C) Hasta adamı buraya kadar yormuşlar. D) İri elmalar ağzımı sulandırdı. İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ 2021-2022 YAZ TATİL KİTABI doga 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat tür olarak diğerlerinden farklıdır? A) Bazı insanları anlamak çok zor. B) Tüm sınıf geziye hazırlanıyor. C) Adamcağıza birkaç ekmek verin. D) Uzun yola çıkacaksın, dinlenmelisin. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır? A) Seminerde birçok öğretmen bir araya geldi. B) Minik bir kız, bahçede koşuyordu. C) Mert insan gerçeği saklamaz. D) Renkli uçurtmalar gökyüzünü süslemişti. TÜRKÇE - 6 6. "Birtakım insanlar okulun önünde toplanmış- ti." cümlesindeki sıfatın türü nedir? A) Niteleme sıfatı C) Soru sifati B) Belgisiz sifat D) İşaret sıfatı
20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba-
kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır?
A) Siyah paltosunu öteki eline aldı.
B) Bu iki mühendisin geleceği çok parlak.
C) Çalışkan ve disiplinli insanlara hayranım.
D) Birçok şiirin hangi şaire ait olduğu belli değildir.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
20. Isimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba- kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır? A) Siyah paltosunu öteki eline aldı. B) Bu iki mühendisin geleceği çok parlak. C) Çalışkan ve disiplinli insanlara hayranım. D) Birçok şiirin hangi şaire ait olduğu belli değildir.
2. (1) Bir kış akşamı büyük ateşin karşısında büyük sandalyede oturduğumuzu hatırlıyorum. (II) Bebek, beşiğinde
uyumuştu. Annemle ikimiz mutfakta yalnızdık, babam da iş toplantısındaydı. Kardeşlerim sokakta oynuyordu.
(III) Annem, Peter'in okul kitabını eline almış dokunduğu her şeyi altına çeviren kralla ilgili küçük hikâyeler oku-
yordu. (IV) Gölgeler odayı karartana ve bebek derin uykusundan uyanıp ağlayana kadar bana kitap okumaya
devam etti. Böylece sihir bozulmuş ve büyü kaybolmuştu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede isim tamlamasını niteleyen bir sifat kullanılmıştır.
B) II. cümlede ismi sayı yoluyla belirten sifat kullanılmıştır.
C. cümlede hem isim hem de sifat tamlaması vardır.
D) IV. cümlede kullanılan "bana" sözcüğü kişi zamiridir.
B
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
2. (1) Bir kış akşamı büyük ateşin karşısında büyük sandalyede oturduğumuzu hatırlıyorum. (II) Bebek, beşiğinde uyumuştu. Annemle ikimiz mutfakta yalnızdık, babam da iş toplantısındaydı. Kardeşlerim sokakta oynuyordu. (III) Annem, Peter'in okul kitabını eline almış dokunduğu her şeyi altına çeviren kralla ilgili küçük hikâyeler oku- yordu. (IV) Gölgeler odayı karartana ve bebek derin uykusundan uyanıp ağlayana kadar bana kitap okumaya devam etti. Böylece sihir bozulmuş ve büyü kaybolmuştu. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede isim tamlamasını niteleyen bir sifat kullanılmıştır. B) II. cümlede ismi sayı yoluyla belirten sifat kullanılmıştır. C. cümlede hem isim hem de sifat tamlaması vardır. D) IV. cümlede kullanılan "bana" sözcüğü kişi zamiridir. B
10. 1. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
2. Körle yatan şaşı kalkar.
3. Sabreden derviş, muradına ermiş.
4. Erken kalkan yol alır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat-fiil
adlaşmamıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
10. 1. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 2. Körle yatan şaşı kalkar. 3. Sabreden derviş, muradına ermiş. 4. Erken kalkan yol alır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat-fiil adlaşmamıştır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
20. Şu senin saçların yağmur mudur, nedir
1
Yüreğimin yıkıldığı saatlerde
Sıkılmış kurşunlar gibi dökülür
2
Dokunur geçer kilimlerine Anadolu'nun
3
Bir uzak bahçede karanfil mi olur ne
4
Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birincisi zamirdir Sifet
B) İkincisi edattır.
C) Üçüncüsü birleşik yapılı özel isimdir.
D) Dördüncüsü belirtisiz isim tamlamasıdır.
E
(0
i
(E
r
Y
Y(
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
20. Şu senin saçların yağmur mudur, nedir 1 Yüreğimin yıkıldığı saatlerde Sıkılmış kurşunlar gibi dökülür 2 Dokunur geçer kilimlerine Anadolu'nun 3 Bir uzak bahçede karanfil mi olur ne 4 Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birincisi zamirdir Sifet B) İkincisi edattır. C) Üçüncüsü birleşik yapılı özel isimdir. D) Dördüncüsü belirtisiz isim tamlamasıdır. E (0 i (E r Y Y(
Ada-
rasi
ile
15. Mutfağa girdikten sonra bir an hiç sesi çıkmadı.
Kımıldamıyordu. Neden sonra ocakta bazı tıkırtılar
oldu. Arkasından yere süslü bir maşa düştü, son-
ra bir şeyler daha devrildi. Elindeki eşyaları idare
edemeyecek kadar sinirleri fena idi. Mutfağa girdi-
ğimde o, ayakta hiçbir şey yapmadan dikiliyordu.
Dokunsam ağlayacak gibiydi.
Bu metindeki sözcüklerle ilgili,
I. İşaret zamiri kullanılmıştır.
II. "Bazı" sözcüğü sifat görevindedir.
III. Niteleme sıfatına yer verilmiştir.
IV. "Hiçbir" sözcüğü zamir görevindedir.
yargdarından hangileri doğrudur?
A) I ve IN
B ve III
C) II ve III
D) III ve IV
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Ada- rasi ile 15. Mutfağa girdikten sonra bir an hiç sesi çıkmadı. Kımıldamıyordu. Neden sonra ocakta bazı tıkırtılar oldu. Arkasından yere süslü bir maşa düştü, son- ra bir şeyler daha devrildi. Elindeki eşyaları idare edemeyecek kadar sinirleri fena idi. Mutfağa girdi- ğimde o, ayakta hiçbir şey yapmadan dikiliyordu. Dokunsam ağlayacak gibiydi. Bu metindeki sözcüklerle ilgili, I. İşaret zamiri kullanılmıştır. II. "Bazı" sözcüğü sifat görevindedir. III. Niteleme sıfatına yer verilmiştir. IV. "Hiçbir" sözcüğü zamir görevindedir. yargdarından hangileri doğrudur? A) I ve IN B ve III C) II ve III D) III ve IV TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
1.
"Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si-
fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur.
Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde
vardır?
A) Bu su, nisan ayında çağlayan hâline gelirdi.
B) Sanatçı, yazdığı mektupları kitap hâline getirmiş.
C) Çocuk gördüklerini hiç vakit kaybetmeden annesine
anlattı.
D) Onun beni kırmayacağını düşündüm her zaman.
TELIR
2.
1. Yapay yapraklar, güneş ışığından yararlanarak ilaç
üretiyor.
II. Bilim insanlarının doğaya ilgisi, farklı nitelikte keşiflerin
yapılmasını sağlamıştır.
III. Yazı insanlığın gelişimini etkileyen en önemli buluşlar-
dan biridir.
IV. Binlerce yıl önce insanlar taşlara ve kayalara şekiller
kazıyıp resim yapıyorlardı.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilim-
siler kullanılmıştır?
A) I ve II.
C) II ve III.
B) I ve IV.
D) II ve IV.
4.
ONITELIK.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
1. "Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si- fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur. Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bu su, nisan ayında çağlayan hâline gelirdi. B) Sanatçı, yazdığı mektupları kitap hâline getirmiş. C) Çocuk gördüklerini hiç vakit kaybetmeden annesine anlattı. D) Onun beni kırmayacağını düşündüm her zaman. TELIR 2. 1. Yapay yapraklar, güneş ışığından yararlanarak ilaç üretiyor. II. Bilim insanlarının doğaya ilgisi, farklı nitelikte keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. III. Yazı insanlığın gelişimini etkileyen en önemli buluşlar- dan biridir. IV. Binlerce yıl önce insanlar taşlara ve kayalara şekiller kazıyıp resim yapıyorlardı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilim- siler kullanılmıştır? A) I ve II. C) II ve III. B) I ve IV. D) II ve IV. 4. ONITELIK.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sI-
fat yoktur?
A) Öğrencilerin birçoğu ödevini yapmamış.
-msi isha
istie obnicjonsd ningjelmüş bisbipsaA
ejened 2
B) Her kuralın bir sebebi vardır.
muoy lasmal
C) Kirli ellerinle hiçbir yere dokunma.
iniyebo) (A
D) Tüm planı doğru uygulamalısın.
log nalavar uhumpsY (8
TAOKULLARI
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sI- fat yoktur? A) Öğrencilerin birçoğu ödevini yapmamış. -msi isha istie obnicjonsd ningjelmüş bisbipsaA ejened 2 B) Her kuralın bir sebebi vardır. muoy lasmal C) Kirli ellerinle hiçbir yere dokunma. iniyebo) (A D) Tüm planı doğru uygulamalısın. log nalavar uhumpsY (8 TAOKULLARI
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür-
de bir sifat kullanılmıştır?
A) Akşam yemeğini bu saatte mi yiyeceğiz?
B) Bileğine kalın kurdele bağlamıştı.
C) Öteki sayfadaki etkinliklere geçiyor. O
D) Masadaki bardağı sen mi kırdın?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür- de bir sifat kullanılmıştır? A) Akşam yemeğini bu saatte mi yiyeceğiz? B) Bileğine kalın kurdele bağlamıştı. C) Öteki sayfadaki etkinliklere geçiyor. O D) Masadaki bardağı sen mi kırdın?