Soru:

3- Aşağıdakilerden hangisi 1830 ihtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez? A) Kralların anayasayı kaldırmak veya anayasanın

3- Aşağıdakilerden hangisi 1830 ihtilallerinin nedenleri arasında
gösterilemez?
A) Kralların anayasayı kaldırmak veya anayasanın sınırlarını daraltmak
istemesi
B) Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması
C) İşçilerin hak talep etmesi
D) Almanya'da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa'ya liberalizmin
yerleşmesi
E) Başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik
akımının güçlenmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi 1830 ihtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez? A) Kralların anayasayı kaldırmak veya anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi B) Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması C) İşçilerin hak talep etmesi D) Almanya'da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa'ya liberalizmin yerleşmesi E) Başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi