Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde gerçekleştirilmemiştir? a). Mal ve mülk sayımının yapılması b) Pasaport uygulama

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut
Döneminde gerçekleştirilmemiştir?
a). Mal ve mülk sayımının yapılması
b) Pasaport
uygulamasının
başlatılması
c) ilk kez Doğu klasiklerinin tercüme
edilmeye başlanması
d) Kılık Kıyafet Kanunnamesi'nin
yayımlanması
e) Devlet memuru yetiştirmek
amacıyla yeni adımlar atılması

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde gerçekleştirilmemiştir? a). Mal ve mülk sayımının yapılması b) Pasaport uygulamasının başlatılması c) ilk kez Doğu klasiklerinin tercüme edilmeye başlanması d) Kılık Kıyafet Kanunnamesi'nin yayımlanması e) Devlet memuru yetiştirmek amacıyla yeni adımlar atılması