Soru:

3 Avrupa Konseyi. II. Dünya Savaşı'ndan büyük kayıplarla cikan Avrupa'da uluslann arasındaki sorunlan uzlaşıyla förmek, üye ülke

3 Avrupa Konseyi. II. Dünya Savaşı'ndan büyük kayıplarla
cikan Avrupa'da uluslann arasındaki sorunlan uzlaşıyla
förmek, üye ülkeler arasında ekonomiden kültürel ilişkile-
re kadar pek çok alanda iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla
kurulmuştur. Türkiye'de bu konseye 1949 yılında üye ol
muştur
eis
eyler 7
Bu bilgiye göre Avrupa Konseyi ile ilgili,
I dunya banşına katkı sağlamak amacıyla kurulduğu,
1. Avrupa'da siyasi birliğin sağlanmasına yönelik çalış-
malar yaptığı
II. Savaş karşıtı bir anlayışla hareket ettiği
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
ll ve

3 Avrupa Konseyi. II. Dünya Savaşı'ndan büyük kayıplarla cikan Avrupa'da uluslann arasındaki sorunlan uzlaşıyla förmek, üye ülkeler arasında ekonomiden kültürel ilişkile- re kadar pek çok alanda iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye'de bu konseye 1949 yılında üye ol muştur eis eyler 7 Bu bilgiye göre Avrupa Konseyi ile ilgili, I dunya banşına katkı sağlamak amacıyla kurulduğu, 1. Avrupa'da siyasi birliğin sağlanmasına yönelik çalış- malar yaptığı II. Savaş karşıtı bir anlayışla hareket ettiği çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III ll ve