Soru:

3. Barutun Avrupa'da ateşli silahlarda kullanılması XIV. yüzyıl- da görülmüştür. Bu yüzyıldan itibaren ateşli silahlar ordu içer

3.
Barutun Avrupa'da ateşli silahlarda kullanılması XIV. yüzyıl-
da görülmüştür. Bu yüzyıldan itibaren ateşli silahlar ordu
içerisinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ateşli
silahların gelişmesiyle birlikte “Askerî Devrim" olarak adlan-
dırılan yeni gelişmeleri içeren bir süreç ortaya çıkmıştır.
6.
Barutun ateşli silahlarda kullanılması Osmanlı Devleti'n-
de aşağıdaki askeri sınıflardan hangisinin önemini kay-
betmesine neden olmuşturme
A) Yeniçeri Ocağı
B) Humbaracılar
C) Cebeci Ocağı
D) Timarli Sipahiler
E) Kapıkulu Ordusu
Kapiky

3. Barutun Avrupa'da ateşli silahlarda kullanılması XIV. yüzyıl- da görülmüştür. Bu yüzyıldan itibaren ateşli silahlar ordu içerisinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ateşli silahların gelişmesiyle birlikte “Askerî Devrim" olarak adlan- dırılan yeni gelişmeleri içeren bir süreç ortaya çıkmıştır. 6. Barutun ateşli silahlarda kullanılması Osmanlı Devleti'n- de aşağıdaki askeri sınıflardan hangisinin önemini kay- betmesine neden olmuşturme A) Yeniçeri Ocağı B) Humbaracılar C) Cebeci Ocağı D) Timarli Sipahiler E) Kapıkulu Ordusu Kapiky