Soru:

3. Cahiliye Dönemi'nde Arabistan'da; Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi dinler yaygındı. • Habeşistan'dan ge

3. Cahiliye Dönemi'nde Arabistan'da;
Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi
dinler yaygındı.
• Habeşistan'dan getirilen köleler bulunmaktaydı.
. Tarım, ticaret ve hayvancılık en yaygın ekonomik fa-
aliyetlerdendi.
• Mekke, Medine ve Taif gi

3. Cahiliye Dönemi'nde Arabistan'da; Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi dinler yaygındı. • Habeşistan'dan getirilen köleler bulunmaktaydı. . Tarım, ticaret ve hayvancılık en yaygın ekonomik fa- aliyetlerdendi. • Mekke, Medine ve Taif gibi şehirler bulunmaktaydı. Arap Yarımadası'nın yukarıda verilen özellikleri aşağı- dakilerden hangisine kanıt oluşturmaz? A) Sınıflı toplum yapısı bulunmaktadır. B) Kabileler arası mücadeleler yaygındır. C) Ekonomik faaliyetler çeşitlilik göstermektedir. D) Yerleşik hayat bulunmaktadır. E) Semavi inançlar da görülmektedir.

Soru Çözümünü Göster