Soru:

3. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır. Buna göre “Cu

3. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve
yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre “Cumhuriyetçilik “ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu
söylenebilir?
E) Laiklik
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık
•

3. Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır. Buna göre “Cumhuriyetçilik “ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? E) Laiklik A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İnkılapçılık •