Soru:

3. CÜMLELER D Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni. Er sabah kalktım ki sular çağlıyor. Bu ay kimseden borç alamadım. Bu

3.
CÜMLELER
D
Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni.
Er sabah kalktım ki sular çağlıyor.
Bu ay kimseden borç alamadım.
Bu işi yaparken kolumda yara bere oluştu.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin söz-
lük anlamı aşağıda verilmiştir.
SÖZLÜK ANLAMI
Rütbesiz asker, nefer
Yuvarlak, yassi ve sipersiz başlık.
>
Ağızda çiğneyerek yutmak
Bir ayin herhangi bir gününden ertesi ayin aynı günü-
ne kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul
edilen süre.
Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş ses-
lisinin sözlük anlamı verilmemiştir?
A) Yemek
B) Er
C) Ay
D) Bere

3. CÜMLELER D Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni. Er sabah kalktım ki sular çağlıyor. Bu ay kimseden borç alamadım. Bu işi yaparken kolumda yara bere oluştu. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin söz- lük anlamı aşağıda verilmiştir. SÖZLÜK ANLAMI Rütbesiz asker, nefer Yuvarlak, yassi ve sipersiz başlık. > Ağızda çiğneyerek yutmak Bir ayin herhangi bir gününden ertesi ayin aynı günü- ne kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre. Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş ses- lisinin sözlük anlamı verilmemiştir? A) Yemek B) Er C) Ay D) Bere