Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zamirler Soruları

6
D)
Kazanım Terome Foyu
Hiçbirimiz onun söylediklerine inanmamıştık.
mbollerle gösterilen cümlelerde altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Kişi zamini
Ben şimdiye kadar senin gibi dürüst bir adamla çalışmadım.
Tören 17.30'da burada yapılacakmış.
Belgisiz zamir
Kişi zamini
İşaret zamiri
Soru zamiri
Kişi zamiri
İşaret zamiri
Belgisiz zamir
Belgisiz zamir
Belgisiz zamir
Kişi zamiri
Ortaokul Türkçe
Zamirler
6 D) Kazanım Terome Foyu Hiçbirimiz onun söylediklerine inanmamıştık. mbollerle gösterilen cümlelerde altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kişi zamini Ben şimdiye kadar senin gibi dürüst bir adamla çalışmadım. Tören 17.30'da burada yapılacakmış. Belgisiz zamir Kişi zamini İşaret zamiri Soru zamiri Kişi zamiri İşaret zamiri Belgisiz zamir Belgisiz zamir Belgisiz zamir Kişi zamiri
10. Hiç kimse, senin kadar canımdan öte
can değil."cümlesinde altı çizili zamir-
lerin türü sırasıyla hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Soru yoluyla ismin yerini tutan
Kişi adlarının yerini tutan
B) İşaret yoluyla ismin yerini tutan
İsmin yerini belli belirsiz tutan
C) İsmin yerini belli belirsiz tutan 2
D)
Kişi adlarının yerini tutan
İsmin yerini belli belirsiz tutan
İşaret yoluyla ismin yerini tutan
Ortaokul Türkçe
Zamirler
10. Hiç kimse, senin kadar canımdan öte can değil."cümlesinde altı çizili zamir- lerin türü sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Soru yoluyla ismin yerini tutan Kişi adlarının yerini tutan B) İşaret yoluyla ismin yerini tutan İsmin yerini belli belirsiz tutan C) İsmin yerini belli belirsiz tutan 2 D) Kişi adlarının yerini tutan İsmin yerini belli belirsiz tutan İşaret yoluyla ismin yerini tutan
11
18. Hangisinde kendi sözcüğü atıl-
dığında cümlenin anlamı daralmaz?
A) Sadece ben kendim yaptım bu ödevi.
B) Kendi kendine konuşuyor sanırım.
C) Kendini bilen kişi böyle davranır.
D) Kendini dev aynasında görüyor.
Ortaokul Türkçe
Zamirler
11 18. Hangisinde kendi sözcüğü atıl- dığında cümlenin anlamı daralmaz? A) Sadece ben kendim yaptım bu ödevi. B) Kendi kendine konuşuyor sanırım. C) Kendini bilen kişi böyle davranır. D) Kendini dev aynasında görüyor.
ki
13. Hangisinde, soru anlamı bir zamir-
le sağlanmıştır?
A) Bunca acıya nasıl katlandınız?
B) Bu giysiye kaç lira verdin?
C) Bu dergiyi benden sonra kime vereyim?
DPKaçıncı katta oturduğunu biliyor
musunuz?
Ortaokul Türkçe
Zamirler
ki 13. Hangisinde, soru anlamı bir zamir- le sağlanmıştır? A) Bunca acıya nasıl katlandınız? B) Bu giysiye kaç lira verdin? C) Bu dergiyi benden sonra kime vereyim? DPKaçıncı katta oturduğunu biliyor musunuz?
u kişi-
9.
8.
Çocukları sevmediğimi kim söylemiş? Yok öyle bir şey! İnsan, ışıklı yarınları sevmez mi; onlar hayatın sevimli
şekeri, onlar yarının tatlı düşleri. Gönlümde çocuklara yer yoksa mesleğimi sürdüremem ki ben! Sevgi ışığı ol-
2
3
masam onlar etrafımda pervane olur mu? Her biri gönlümde dağ çiçeğince açar, kır çiçeğince yeşerir. Hakkımda
4
5
dedikodu yapmışlar bayım! "Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri"dir onlar benim gözümde. Ben kim miyim?
Bahçıvanım! Her bağdan farklı güller derleyen çocuk bahçıvanı...
6
A)
B)
C)
D)
Bu parçada sezdirilen meslek, aşağıdaki görsellerden hangisinde verilmiştir?
Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatım, 1. kişi ağzından yapılmıştır.
B) Benzetmelerden yararlanılmıştır
C) Hayalî ögelere yer verilmiştir.
Mecazlı anlatıma başvurulmuştur.
10. Altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştirr?
1
8, 9 ve 10. soruları metne göre cevaplayınız.
Sifat
Zamir
İsim
Zamir
2
Zamir
Sifat
Sifat
İsim
3
Zamir
Sifat
Zamir
İsim
29
Ross
0215
LLB
4
Metne Yönelik Sorular
Sifat
İsim
Zamir
İsim
5
İsim
Zamir
İsim
Sifat
ONAL
6
İsim
İsim
İsim
İsim
6.SINIF
Ortaokul Türkçe
Zamirler
u kişi- 9. 8. Çocukları sevmediğimi kim söylemiş? Yok öyle bir şey! İnsan, ışıklı yarınları sevmez mi; onlar hayatın sevimli şekeri, onlar yarının tatlı düşleri. Gönlümde çocuklara yer yoksa mesleğimi sürdüremem ki ben! Sevgi ışığı ol- 2 3 masam onlar etrafımda pervane olur mu? Her biri gönlümde dağ çiçeğince açar, kır çiçeğince yeşerir. Hakkımda 4 5 dedikodu yapmışlar bayım! "Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri"dir onlar benim gözümde. Ben kim miyim? Bahçıvanım! Her bağdan farklı güller derleyen çocuk bahçıvanı... 6 A) B) C) D) Bu parçada sezdirilen meslek, aşağıdaki görsellerden hangisinde verilmiştir? Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlatım, 1. kişi ağzından yapılmıştır. B) Benzetmelerden yararlanılmıştır C) Hayalî ögelere yer verilmiştir. Mecazlı anlatıma başvurulmuştur. 10. Altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştirr? 1 8, 9 ve 10. soruları metne göre cevaplayınız. Sifat Zamir İsim Zamir 2 Zamir Sifat Sifat İsim 3 Zamir Sifat Zamir İsim 29 Ross 0215 LLB 4 Metne Yönelik Sorular Sifat İsim Zamir İsim 5 İsim Zamir İsim Sifat ONAL 6 İsim İsim İsim İsim 6.SINIF
2. Belgisiz zamir ve belgisiz sifat karıştırılmamalıdır. "Birçok" sözcüğü, "Ağaçların birçoğunda meyve vardı." cümlesinde belgi-
dex/vis
siz zamir, "Ağaçta birçok kuş vardı." cümlesinde belgisiz sifat görevindedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belgisiz zamirdir?
A) Başım ağrıdığı için hiçbir ödevimi yapamadım.
B) Hayvanat bahçesindeki hayvanların çoğu sıcak yüzünden gölgelik yerlere kaçmıştı.
C) Bu çeşmenin suyu soğuk değil, başka çeşmeden su dolduralım.
D) Sonbahar gelince burada yaşayan kimi kuşlar sıcak yerlere göç eder.
Ortaokul Türkçe
Zamirler
2. Belgisiz zamir ve belgisiz sifat karıştırılmamalıdır. "Birçok" sözcüğü, "Ağaçların birçoğunda meyve vardı." cümlesinde belgi- dex/vis siz zamir, "Ağaçta birçok kuş vardı." cümlesinde belgisiz sifat görevindedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belgisiz zamirdir? A) Başım ağrıdığı için hiçbir ödevimi yapamadım. B) Hayvanat bahçesindeki hayvanların çoğu sıcak yüzünden gölgelik yerlere kaçmıştı. C) Bu çeşmenin suyu soğuk değil, başka çeşmeden su dolduralım. D) Sonbahar gelince burada yaşayan kimi kuşlar sıcak yerlere göç eder.
234
1. İsim tamlamasındaki tamlanan ismin yerini tutan "-ki" ekine "ilgi zamiri" denir. Bu ek, tamlayan ekinden (-in) sonra gelir. Ör-
neğin "Benim okulum eve yakın, kardeşimin okuiu uzak." cümlesi "Benim okulum eve yakın, kardeşiminki uzak." şeklinde
ifade edildiğinde "-ki" ilgi zamiri, "okulu" sözcüğünün yerini tutmuştur.
ZAMİR (ADIL)
Ek Hâlindeki Zamirler (ilgi Zamiri - İyelik Zamiri)
may
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki, ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?
A)
B)
C)
Bisikletimle mahal-
lemizdeki dik yo-
kuşlardan bile ko-
laylıkla çıkıyorum.
Sokakta kaykay sü-
rerken kask takın ki
düştüğünüzde başı-
nıza bir şey olmasın.
Ben de çok çalışıp
Ömer'inki gibi güzel
basketler atmak isti-
yorum.
D)
Top oynarken çok
hızlı koştuğumdan
bazen önümdeki
oyuncuları göremem.
Ortaokul Türkçe
Zamirler
234 1. İsim tamlamasındaki tamlanan ismin yerini tutan "-ki" ekine "ilgi zamiri" denir. Bu ek, tamlayan ekinden (-in) sonra gelir. Ör- neğin "Benim okulum eve yakın, kardeşimin okuiu uzak." cümlesi "Benim okulum eve yakın, kardeşiminki uzak." şeklinde ifade edildiğinde "-ki" ilgi zamiri, "okulu" sözcüğünün yerini tutmuştur. ZAMİR (ADIL) Ek Hâlindeki Zamirler (ilgi Zamiri - İyelik Zamiri) may Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki, ilgi zamiri olarak kullanılmıştır? A) B) C) Bisikletimle mahal- lemizdeki dik yo- kuşlardan bile ko- laylıkla çıkıyorum. Sokakta kaykay sü- rerken kask takın ki düştüğünüzde başı- nıza bir şey olmasın. Ben de çok çalışıp Ömer'inki gibi güzel basketler atmak isti- yorum. D) Top oynarken çok hızlı koştuğumdan bazen önümdeki oyuncuları göremem.
3. (1) Şimdi bir nehir düşün kalbim, ortasında da bir taş...
(II) Taş, üzerine basıp nehrin karşısına geçmek için var.
(III) Ama sen taşı sahiplenir, onun üzerinde sonsuza ka-
dar kalacak gibi yaşarsan suç taşın mıdır? (IV) Kimi kalp-
ler, taşı sahiplenmez, sekerek karşı kıyıya geçer.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek
hâlinde zamir kullanılmamıştır?
A) I
B) II
C) III C
|||
EVL(CD) IV
Ortaokul Türkçe
Zamirler
3. (1) Şimdi bir nehir düşün kalbim, ortasında da bir taş... (II) Taş, üzerine basıp nehrin karşısına geçmek için var. (III) Ama sen taşı sahiplenir, onun üzerinde sonsuza ka- dar kalacak gibi yaşarsan suç taşın mıdır? (IV) Kimi kalp- ler, taşı sahiplenmez, sekerek karşı kıyıya geçer. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek hâlinde zamir kullanılmamıştır? A) I B) II C) III C ||| EVL(CD) IV
3.
1. Orada kavun kabukları gibi
II. Kalkar konar
Kurumuş ve çatlamıştır kayıklar
Bir açık yürekten bir ötekine
III. İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
IV. Kimisi altı aylık
A) I
anter
Kimi on üç on dört yaşında
Lilian
Numaralanmış dizelerin hangisinde diğerlerinden fark-
li türde bir zamir kullanılmıştır?
B) II
SA
C) III
40
D) IV
Ortaokul Türkçe
Zamirler
3. 1. Orada kavun kabukları gibi II. Kalkar konar Kurumuş ve çatlamıştır kayıklar Bir açık yürekten bir ötekine III. İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah IV. Kimisi altı aylık A) I anter Kimi on üç on dört yaşında Lilian Numaralanmış dizelerin hangisinde diğerlerinden fark- li türde bir zamir kullanılmıştır? B) II SA C) III 40 D) IV
5. (1) Anneler Günü'nde hepimiz tatlı bir telaşla annelerimiz
için ne yapacağımızı, onlara ne hediye alacağımızı düşü-
nürüz. (II) Çünkü hiçbir hediye ve hiçbir güzel söz annele-
rimizin üzerimizdeki emeği için teşekkür etmeye yetmez.
(III) Ama onlar da daha fazlasını hiçbir zaman beklemez.
(IV) Bizleri olduğumuz gibi sever ve kabul ederler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) I'de, birden fazla zamir kullanılmıştır.
do C
B) Il'de, sözcük hâlinde zamir kullanılmamıştır.
C) IIl'te, işaret zamiri kullanılmıştır.
D) IV'te, kişi zamiri kullanılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Zamirler
5. (1) Anneler Günü'nde hepimiz tatlı bir telaşla annelerimiz için ne yapacağımızı, onlara ne hediye alacağımızı düşü- nürüz. (II) Çünkü hiçbir hediye ve hiçbir güzel söz annele- rimizin üzerimizdeki emeği için teşekkür etmeye yetmez. (III) Ama onlar da daha fazlasını hiçbir zaman beklemez. (IV) Bizleri olduğumuz gibi sever ve kabul ederler. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) I'de, birden fazla zamir kullanılmıştır. do C B) Il'de, sözcük hâlinde zamir kullanılmamıştır. C) IIl'te, işaret zamiri kullanılmıştır. D) IV'te, kişi zamiri kullanılmıştır.
Kişi Zamirleri
Aşağıdaki cümlelerdeki zamirleri bulup türünü yazınız.
İşaret Zamirleri
Belgisiz Zamirler
CÜMLELER
Çantanı okula gelirken kendin taşımalısın.
Herkes nereye gitti?
Annem bize çay yaptı.
O üşüdüğü için buraya girmiş.
Ablamın kına gecesinde herkes eğlendi.
Kubilay ORAL Etkin
ve o bizi izliyor
ZAMİRLER
kendin
Arices
b
Soru
ZAM
Kişi Za
Ortaokul Türkçe
Zamirler
Kişi Zamirleri Aşağıdaki cümlelerdeki zamirleri bulup türünü yazınız. İşaret Zamirleri Belgisiz Zamirler CÜMLELER Çantanı okula gelirken kendin taşımalısın. Herkes nereye gitti? Annem bize çay yaptı. O üşüdüğü için buraya girmiş. Ablamın kına gecesinde herkes eğlendi. Kubilay ORAL Etkin ve o bizi izliyor ZAMİRLER kendin Arices b Soru ZAM Kişi Za
1. Uyuşamayız yollarımız ayrı
II. Sen ciğercinin kedisi
III. Ben sokak kedisi
IV. Senin yiyeceğin kalaylı kapta
V. Benimki aslan ağzında
Yukarıdaki dizelerin hangisinde "ilgi zamiri" almış
bir sözcük vardır?
A) II B) III
D) V
C) IV
Ortaokul Türkçe
Zamirler
1. Uyuşamayız yollarımız ayrı II. Sen ciğercinin kedisi III. Ben sokak kedisi IV. Senin yiyeceğin kalaylı kapta V. Benimki aslan ağzında Yukarıdaki dizelerin hangisinde "ilgi zamiri" almış bir sözcük vardır? A) II B) III D) V C) IV
TEST
"Kaç" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zamir olarak kullanılmıştır?
ADSınavda kaç soru sorulacakmış?
B) Öğrencilerin kaçı bu soruyu çözebilir?
C) Bu işi kaç günde bitirebilirsin?
D) Bugün sınıfta kaç öğrenci vardı?
Ortaokul Türkçe
Zamirler
TEST "Kaç" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır? ADSınavda kaç soru sorulacakmış? B) Öğrencilerin kaçı bu soruyu çözebilir? C) Bu işi kaç günde bitirebilirsin? D) Bugün sınıfta kaç öğrenci vardı?
iri
12. Aşağıdaki özelliklerden hangisi zamirlere ait değil
dir?
A) Isimlerin yerini kişi yoluyla tutan sözcüklerdir.
B) Fiillere gelerek "ben, sen, o, biz, siz, onlar kişilerini
karşılarlar.
C) Cekim eklerini alabilen sözcüklerdir
DVarlıkların adını söylemeden onları işaret eden keli-
melerdir.
iperZeka-
221
Ortaokul Türkçe
Zamirler
iri 12. Aşağıdaki özelliklerden hangisi zamirlere ait değil dir? A) Isimlerin yerini kişi yoluyla tutan sözcüklerdir. B) Fiillere gelerek "ben, sen, o, biz, siz, onlar kişilerini karşılarlar. C) Cekim eklerini alabilen sözcüklerdir DVarlıkların adını söylemeden onları işaret eden keli- melerdir. iperZeka- 221
u Zam
4. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan adıllara soru adılı denir. Örneğin "Bana bu konuda kim yardımcı olabilir?"
cümlesinde "kim" sözcüğü ismin yerini soru yoluyla tutan soru adılıdır.
Buna göre,
CÜMLELER
1. İki gün sonra buraya neden döndün?
II. Bana nerede yaşadığını söyler misin?
III. Bunlardan hangisini sana alayım?
IV. İsveç'ten bize ne getirdiğini söyledi mi?
SORU ADILI
Neden
Nerede
Hangisini
Ne
numaralanmış cümlelerin hangisinde belirlenen soru sözcüğü soru adılı değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Zamirler
u Zam 4. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan adıllara soru adılı denir. Örneğin "Bana bu konuda kim yardımcı olabilir?" cümlesinde "kim" sözcüğü ismin yerini soru yoluyla tutan soru adılıdır. Buna göre, CÜMLELER 1. İki gün sonra buraya neden döndün? II. Bana nerede yaşadığını söyler misin? III. Bunlardan hangisini sana alayım? IV. İsveç'ten bize ne getirdiğini söyledi mi? SORU ADILI Neden Nerede Hangisini Ne numaralanmış cümlelerin hangisinde belirlenen soru sözcüğü soru adılı değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV.
80
7. UNITE
Sözcük Türleri/Adillar (Zamirler)
yazınız.
Buna göre,
1. yönerge
2. yönerge
3. yönerge
4. yönerge
9. Sevil Öğretmen, adıllar konusunu işledikten sonra öğrencilerine konuyla ilgili bir etkinlik yaptırmıştır. Etkinli-
ğin yönergesi şöyledir:
1. Seçeceğiniz sözcüğü hem soru adılı hem soru sıfatı olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.
2. Ek hâlindeki adılların her ikisine de aynı cümlede yer veriniz.
3. Seçeceğiniz sözcüğü hem işaret hem kişi adılı olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.
4. Belirsizlik anlamı taşıyan sözcüğü hem belgisiz adıl hem belgisiz ön ad olarak kullanacağınız birer cümle
1. yönerge
2. yönerge
3. yönerge
4. yönerge
1. yönerge
2. yönerge
3. yönerge
4. yönerge
1. yönerge
2. yönerge
3. yönerge
4. yönerge
●●●●
Gülnihal
Defne
Ahmet
Ali
Kaç öğrenci var sınıfta?
Okulum çok güzel, seninki nasıl?
O, benim en değerli arkadaşım.
Birkaç gün sonra işlerim biter.
Bunların kaçı benim?
Ne gün size gelelim?
Okuldaki kitaplarımın hepsi bitti.
O gün her şey güzeldi.
Biri daha tam yapmış.
Beni arayan kimdi?
Bana kim aldı bunu?
Bizimki dün evin altını üstüne getirmiş, kolyem kaybolmuş.
Bunu bana sen mi aldın?
Bana bazı şeyler anlattı.
Onu bana mı aldın?
Birkaçımız daha üzgündü.
TEST 44
Onu asla yalnız bırakma.
Bazıları derse gelmemişti.
Ne alayım pazardan?
Hangisi bizi eve bırakacak?
Bizimki yine ağlıyor, defterim kayboldu diye.
Onlar çalışmayı sever.
Her şey birdenbire oldu.
0000
0000
O, asla ağlamaz.
Bir gün beni anlayacaksın.
Hangi gün bize gelecek?
öğrencilerden hangisi yönergeye uygun olarak etkinlik tablosunu oluşturmuştur?
A) Gülnihal
B) Defne
C) Ahmet
D) Ali
Onları ben kırmadım.
Şeyi masaya koyar mısın?
FENO
Ortaokul Türkçe
Zamirler
80 7. UNITE Sözcük Türleri/Adillar (Zamirler) yazınız. Buna göre, 1. yönerge 2. yönerge 3. yönerge 4. yönerge 9. Sevil Öğretmen, adıllar konusunu işledikten sonra öğrencilerine konuyla ilgili bir etkinlik yaptırmıştır. Etkinli- ğin yönergesi şöyledir: 1. Seçeceğiniz sözcüğü hem soru adılı hem soru sıfatı olarak kullanacağınız birer cümle yazınız. 2. Ek hâlindeki adılların her ikisine de aynı cümlede yer veriniz. 3. Seçeceğiniz sözcüğü hem işaret hem kişi adılı olarak kullanacağınız birer cümle yazınız. 4. Belirsizlik anlamı taşıyan sözcüğü hem belgisiz adıl hem belgisiz ön ad olarak kullanacağınız birer cümle 1. yönerge 2. yönerge 3. yönerge 4. yönerge 1. yönerge 2. yönerge 3. yönerge 4. yönerge 1. yönerge 2. yönerge 3. yönerge 4. yönerge ●●●● Gülnihal Defne Ahmet Ali Kaç öğrenci var sınıfta? Okulum çok güzel, seninki nasıl? O, benim en değerli arkadaşım. Birkaç gün sonra işlerim biter. Bunların kaçı benim? Ne gün size gelelim? Okuldaki kitaplarımın hepsi bitti. O gün her şey güzeldi. Biri daha tam yapmış. Beni arayan kimdi? Bana kim aldı bunu? Bizimki dün evin altını üstüne getirmiş, kolyem kaybolmuş. Bunu bana sen mi aldın? Bana bazı şeyler anlattı. Onu bana mı aldın? Birkaçımız daha üzgündü. TEST 44 Onu asla yalnız bırakma. Bazıları derse gelmemişti. Ne alayım pazardan? Hangisi bizi eve bırakacak? Bizimki yine ağlıyor, defterim kayboldu diye. Onlar çalışmayı sever. Her şey birdenbire oldu. 0000 0000 O, asla ağlamaz. Bir gün beni anlayacaksın. Hangi gün bize gelecek? öğrencilerden hangisi yönergeye uygun olarak etkinlik tablosunu oluşturmuştur? A) Gülnihal B) Defne C) Ahmet D) Ali Onları ben kırmadım. Şeyi masaya koyar mısın? FENO