Soru:

3. Daha çok İpek yolu üzerinde inşa edilmiş ve İslamiyet'in ilk dönemlerinde karakol veya ordugâh olarak kullanılan bu ya. pılar

3.
Daha çok İpek yolu üzerinde inşa edilmiş ve İslamiyet'in ilk
dönemlerinde karakol veya ordugâh olarak kullanılan bu ya.
pılar daha sonra tüccarların konakladığı mekanlara dönüş-
müşlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çarşı
B) Kervansaray
C) Arasta
DY Bibat
3
E) Kapan

3. Daha çok İpek yolu üzerinde inşa edilmiş ve İslamiyet'in ilk dönemlerinde karakol veya ordugâh olarak kullanılan bu ya. pılar daha sonra tüccarların konakladığı mekanlara dönüş- müşlerdir. Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çarşı B) Kervansaray C) Arasta DY Bibat 3 E) Kapan