Soru:

3. Fen bilimleri dersinde öğretmen merkezi sinir sisteminde bulunan, isimlerini söylemediği iki farklı yapı ile ilgili aşağıdaki

3. Fen bilimleri dersinde öğretmen merkezi sinir
sisteminde bulunan, isimlerini söylemediği iki
farklı yapı ile ilgili aşağıdaki numaralanmış
ifadeleri tahtaya yazıyor.
I Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi
olayları düzenler.
II. Öksürme, hapşırma, kusma gibi olayları
kontrol eder.
III. iç organların yönetimini sağlayan mer-
kezler bu kısımda bulunur.
IV. Konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin
gerçekleşmesini sağlar.
Öğrencilerine bu ifadelerin yapılara ait olma
durumuna göre nasıl gruplandırılabileceğini
soruyor.
Buna göre öğrenciler verilen özellikler-
den hareketle aşağıdakilerin hangisindeki
gruplandırmayı yaparlarsa öğretmenin
isteğini uygun şekilde yerine getirmiş
olurlar?
1. yapi
2. yapı
II ve III
I ve IV
A I ve IV
B) || ve III
C) Il ve IV
D) I, II ve IV
I ve III
Yalnız III

3. Fen bilimleri dersinde öğretmen merkezi sinir sisteminde bulunan, isimlerini söylemediği iki farklı yapı ile ilgili aşağıdaki numaralanmış ifadeleri tahtaya yazıyor. I Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler. II. Öksürme, hapşırma, kusma gibi olayları kontrol eder. III. iç organların yönetimini sağlayan mer- kezler bu kısımda bulunur. IV. Konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Öğrencilerine bu ifadelerin yapılara ait olma durumuna göre nasıl gruplandırılabileceğini soruyor. Buna göre öğrenciler verilen özellikler- den hareketle aşağıdakilerin hangisindeki gruplandırmayı yaparlarsa öğretmenin isteğini uygun şekilde yerine getirmiş olurlar? 1. yapi 2. yapı II ve III I ve IV A I ve IV B) || ve III C) Il ve IV D) I, II ve IV I ve III Yalnız III