Soru:

3. "Gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrası dönemde kurulan Türk devletlerinde 'Ülke, hanedanın ortak malıdır.' anlayış

3.
"Gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrası
dönemde kurulan Türk devletlerinde 'Ülke, hanedanın
ortak malıdır.' anlayışı benimsenmiştir." diyen bir
araştırmacı aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne
kanıt gösteremez?
Bumin Kağan'ın, kardeşi İstemi'yi devletin batı
kanadına yabgu tayin etmesi
B) II. Kiliç Arslan'ın ülkeyi on bir oğlu arasında pay-
laştırması
C) Timur ve Yıldırım Bayezid'in Çubuk Ovası'nda
savaşması
D) Tuğrul Bey'in ölümünden sonra devletin başına
yeğeni Alp Arslan'ın geçmesi
Şehzade Cem'in, abisi II. Bayezid'in ordusu ile
savaşması

3. "Gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrası dönemde kurulan Türk devletlerinde 'Ülke, hanedanın ortak malıdır.' anlayışı benimsenmiştir." diyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne kanıt gösteremez? Bumin Kağan'ın, kardeşi İstemi'yi devletin batı kanadına yabgu tayin etmesi B) II. Kiliç Arslan'ın ülkeyi on bir oğlu arasında pay- laştırması C) Timur ve Yıldırım Bayezid'in Çubuk Ovası'nda savaşması D) Tuğrul Bey'in ölümünden sonra devletin başına yeğeni Alp Arslan'ın geçmesi Şehzade Cem'in, abisi II. Bayezid'in ordusu ile savaşması