Soru:

3. Gözde Öğretmen, Tarih dersinde Hacı Bektaş-1 Veli ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Öğretisinin temelini akıl ve bilg

3. Gözde Öğretmen, Tarih dersinde Hacı Bektaş-1 Veli ile
ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.
Öğretisinin temelini akıl ve bilgiye dayandırır.
Bütün yaratılmışlara aynı nazarla bakmış ve kimseyi
herhangi bir özelliğinden ötürü diğerinden üstün tutma-
mıştır. Bu yüzden onda birleştiricilik duygusu hâkimdir.
Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı kurmaya
çalışmıştır.
Hacı Bektâş-1 Velí, ilhamini Kuran'dan alarak insana
bakmış, insana hizmeti en büyük ibadet saymıştır.
-
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan
hangisinin yapılması doğru olur?
A) İnananlar arası yardımlaşmayı daha üstün tutmuştur.
B) Tüm dinlerin öğretilerine saygı duymuştur.
C) Öğretisinin özü ahlaki ve toplumsal hürriyettir.
D) İnsanların eşitliğini ve insana hizmeti önemli kabul et-
miştir.
E) Toplumun mutluluk ve refahı için bütün sanat dalları-
nin gerekliliğini savunmuştur.

3. Gözde Öğretmen, Tarih dersinde Hacı Bektaş-1 Veli ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Öğretisinin temelini akıl ve bilgiye dayandırır. Bütün yaratılmışlara aynı nazarla bakmış ve kimseyi herhangi bir özelliğinden ötürü diğerinden üstün tutma- mıştır. Bu yüzden onda birleştiricilik duygusu hâkimdir. Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı kurmaya çalışmıştır. Hacı Bektâş-1 Velí, ilhamini Kuran'dan alarak insana bakmış, insana hizmeti en büyük ibadet saymıştır. - Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması doğru olur? A) İnananlar arası yardımlaşmayı daha üstün tutmuştur. B) Tüm dinlerin öğretilerine saygı duymuştur. C) Öğretisinin özü ahlaki ve toplumsal hürriyettir. D) İnsanların eşitliğini ve insana hizmeti önemli kabul et- miştir. E) Toplumun mutluluk ve refahı için bütün sanat dalları- nin gerekliliğini savunmuştur.