Soru:

3. Halil Inalcik, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu XIII ve XIV. yüzyıllarda uçlarda meydana gelen sosyal değişime dikkat çekerek a

3. Halil Inalcik, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu XIII ve XIV.
yüzyıllarda uçlarda meydana gelen sosyal değişime dikkat
çekerek açıklamıştır.
Halil İnalcık'ın bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine
dayandırdığı savunulabilir?
X
A) Bizans'ın ülkede yaşayan milletlere dinî ve ekonomik
konularda baskı uygulamasına
B) Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan göçebe
Türkmenlerin yerleştirilmesine
C) Türkiye Selçuklularının yıkılmasıyla Anadolu'da
beyliklerin kurulmasına
by
Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Bizans
sinirinda gaza ideolojisiyle örgütlenmesine
E) Osmanlıların ilk dönemlerden itibaren Türkmen
beylikleriyle olan mücadeleden kaçınmasına

3. Halil Inalcik, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu XIII ve XIV. yüzyıllarda uçlarda meydana gelen sosyal değişime dikkat çekerek açıklamıştır. Halil İnalcık'ın bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı savunulabilir? X A) Bizans'ın ülkede yaşayan milletlere dinî ve ekonomik konularda baskı uygulamasına B) Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesine C) Türkiye Selçuklularının yıkılmasıyla Anadolu'da beyliklerin kurulmasına by Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Bizans sinirinda gaza ideolojisiyle örgütlenmesine E) Osmanlıların ilk dönemlerden itibaren Türkmen beylikleriyle olan mücadeleden kaçınmasına