Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Soruları

14.
B
SOSYAL BİLİMLER
Osmanlı Devleti iskân politikasını uygularken özellikle
konargöçer yörükleri ve Tatarları tercih etmiştir.
Osmanlı Devleti bu uygulamayla aşağıdakilerden
hangisini özellikle amaçlamış olabilir?
A) Balkanlardaki fetihleri durdurmak
B) Türk-İslam birliğini sağlamak
C) Tarımsal üretimi artırmak
D) Balkanlarda Hristiyan sayısını artırmak
E) Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
14. B SOSYAL BİLİMLER Osmanlı Devleti iskân politikasını uygularken özellikle konargöçer yörükleri ve Tatarları tercih etmiştir. Osmanlı Devleti bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini özellikle amaçlamış olabilir? A) Balkanlardaki fetihleri durdurmak B) Türk-İslam birliğini sağlamak C) Tarımsal üretimi artırmak D) Balkanlarda Hristiyan sayısını artırmak E) Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek
3. Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesi, Osmanlı
Devleti'nin kuruluşundan yüz yıl kadar sonra yaşanmış
ve önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır.
Ankara Savaşı'nın sonucu olan bu gelişmeye
dayanılarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği
söylenemez?
A) Türk beyliklerinin bir bölümü yeniden bağımsız siyasi
güçler hâline gelmiştir.
B) Çelebi Mehmet, Rumeli'deki Osmanlı topraklarında
hükümdarlığını ilan etmiştir.
C) Bizans Imparatorluğu'nun bir müddet daha
yaşamasının koşulları oluşmuştur.
D) Balkanlar'da Bayezid öncesindeki sınırlara geri
dönülmüştür.
E) Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgaları
dolayısıyla Fetret Dönemi'ne girilmiştir.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
3. Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yüz yıl kadar sonra yaşanmış ve önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır. Ankara Savaşı'nın sonucu olan bu gelişmeye dayanılarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez? A) Türk beyliklerinin bir bölümü yeniden bağımsız siyasi güçler hâline gelmiştir. B) Çelebi Mehmet, Rumeli'deki Osmanlı topraklarında hükümdarlığını ilan etmiştir. C) Bizans Imparatorluğu'nun bir müddet daha yaşamasının koşulları oluşmuştur. D) Balkanlar'da Bayezid öncesindeki sınırlara geri dönülmüştür. E) Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgaları dolayısıyla Fetret Dönemi'ne girilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde sınırların genişletilmesi
1. Veraset sisteminin değişmesine
II. Eyalet sayısının artmasına
III. Hazine giderlerinin azalmasına
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde sınırların genişletilmesi 1. Veraset sisteminin değişmesine II. Eyalet sayısının artmasına III. Hazine giderlerinin azalmasına durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
2.
Buna göre Filiz ve Kağan'ın ulaştığı sonuclari
lendiren aşağıdaki-ifadelerden hangisi doğru olur?
A Filiz haklıdır, çünkü Süleyman Şah'ın mezarının nere-
de olduğunu tespit etmiştir.
B) Fliz haklıdır, çünkü Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden
yararlanchistir
C) Kağan haklıdır, çünkü kanıt olarak birinci elden bir
kaynak sunmuştur.
Kağan haklıdır, çünkü araştırmasında yabancı kaynak-
lardan da yararlanmıştır.
E) kisi de haksızdır, çünkü eldeki kaynaklarla Ertuğrul
Gazi'nin babasının kim olduğu tespit edilemez.
eis
CR
STRONN
Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini aşağıdakiler-
den hangisinin kolaylaştırdığı savunulamaz?
A) Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması
BKaresioğulları Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine girmesi
Iznik'in kısa süreliğine yönetim merkezi haline getiril-
mest
D) Trakya bölgesinde siyasi otorite boşluğunun olması
E Gelibolu'da bulunan Gimpe Kalesi'nin Osmanlıların
eline geçmesi
72
4.
Ru
ŞL
▷
C
FC
E
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
2. Buna göre Filiz ve Kağan'ın ulaştığı sonuclari lendiren aşağıdaki-ifadelerden hangisi doğru olur? A Filiz haklıdır, çünkü Süleyman Şah'ın mezarının nere- de olduğunu tespit etmiştir. B) Fliz haklıdır, çünkü Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden yararlanchistir C) Kağan haklıdır, çünkü kanıt olarak birinci elden bir kaynak sunmuştur. Kağan haklıdır, çünkü araştırmasında yabancı kaynak- lardan da yararlanmıştır. E) kisi de haksızdır, çünkü eldeki kaynaklarla Ertuğrul Gazi'nin babasının kim olduğu tespit edilemez. eis CR STRONN Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini aşağıdakiler- den hangisinin kolaylaştırdığı savunulamaz? A) Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması BKaresioğulları Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine girmesi Iznik'in kısa süreliğine yönetim merkezi haline getiril- mest D) Trakya bölgesinde siyasi otorite boşluğunun olması E Gelibolu'da bulunan Gimpe Kalesi'nin Osmanlıların eline geçmesi 72 4. Ru ŞL ▷ C FC E
3.
1071 Malazgirt Savaşı sonrasında, Alp Arslan'ın ordu komutanları tarafından "Fethedil yerler fethedenenin malı-
dır." anlayışı ile Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Beylikler iç işlerinde serbest olmasına rağmen dış işle-
rinde Büyük Selçuklulara bağlı olarak hareket etmişlerdir. Beylikler bulundukları bölgelerde camiler, medreseler,
kervansaraylar inşa ederek Anadolu'nun yurt edinilmesine ortam hazırladıkları gibi Haçlı, Gürcü, Ermeni ve Bi-
zans'a karşı mücadele etmişlerdir.
Yukarıda verilen metinden hareketle:
a) I. Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıları nelerdir? Yazınız.
b) Beyliklerin "Fethedilen yerler fethedenin malıdır." anlayışı ile kurulmasının ve iç işlerinde serbest olmasının
Büyük Selçuklu idari yönetimine ne gibi etkisi olmuştur? Yazınız.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
3. 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında, Alp Arslan'ın ordu komutanları tarafından "Fethedil yerler fethedenenin malı- dır." anlayışı ile Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Beylikler iç işlerinde serbest olmasına rağmen dış işle- rinde Büyük Selçuklulara bağlı olarak hareket etmişlerdir. Beylikler bulundukları bölgelerde camiler, medreseler, kervansaraylar inşa ederek Anadolu'nun yurt edinilmesine ortam hazırladıkları gibi Haçlı, Gürcü, Ermeni ve Bi- zans'a karşı mücadele etmişlerdir. Yukarıda verilen metinden hareketle: a) I. Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıları nelerdir? Yazınız. b) Beyliklerin "Fethedilen yerler fethedenin malıdır." anlayışı ile kurulmasının ve iç işlerinde serbest olmasının Büyük Selçuklu idari yönetimine ne gibi etkisi olmuştur? Yazınız.
UN
1.
Osmanlı Devleti'nde fethedilen şehirlerin
dönüşümü için yapılan çalışmalar:
Merkezi kilisenin camiye çevrilmesi
Şehre kadı ve subaşı atamasının ya-
pılması
1
A) Tahrir defterlerinin
hazırlanması
B) Fethedilen yerlere
şehzadelerin vali
olarak atanması
C) İskân politikasının
uygulanması
Bu tablonun tamamlanabilmesi için numaralandırılmış
alanlara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
D) Mülk arazilerin dirliklere
çevrilmesi
E) Tahrir defterlerinin
hazırlanması
||
11
İskân politikasının
uygulanması
Mülk arazilerin
dirliklere çevrilmesi
Fethedilen yerlere
şehzadelerin vali
olarak atanması
Tahrir defterlerinin
hazırlanması
Fethedilen yerlere
şehzadelerin vali
olarak atanması
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
UN 1. Osmanlı Devleti'nde fethedilen şehirlerin dönüşümü için yapılan çalışmalar: Merkezi kilisenin camiye çevrilmesi Şehre kadı ve subaşı atamasının ya- pılması 1 A) Tahrir defterlerinin hazırlanması B) Fethedilen yerlere şehzadelerin vali olarak atanması C) İskân politikasının uygulanması Bu tablonun tamamlanabilmesi için numaralandırılmış alanlara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? D) Mülk arazilerin dirliklere çevrilmesi E) Tahrir defterlerinin hazırlanması || 11 İskân politikasının uygulanması Mülk arazilerin dirliklere çevrilmesi Fethedilen yerlere şehzadelerin vali olarak atanması Tahrir defterlerinin hazırlanması Fethedilen yerlere şehzadelerin vali olarak atanması
3.
Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerlemesi aşağıdaki
sonuçlardan hangisine neden olmamıştır?
A) Ülke sınırlarının genişlemesine
B) Teokratik yönetim anlayışının güçlenmesine
C) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasına
D) Haçlı ittifaklarının oluşturulmasına
E) Devşirme sisteminin uygulanmasına
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
3. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerlemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmamıştır? A) Ülke sınırlarının genişlemesine B) Teokratik yönetim anlayışının güçlenmesine C) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasına D) Haçlı ittifaklarının oluşturulmasına E) Devşirme sisteminin uygulanmasına
B
YARIÇAP/TYT
1.
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15).
lak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya fark
toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
B
Bu bilgiye göre;
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda ordu boylar-
dan toplanan gönüllü birliklerden, aşiret savaşçıların-
dan, gazilerden ve alplerden oluşurdu. Savaş bitince
bu kuvvetler dağılır, herkes işinin başına dönerdi.
SOSYAL BİLİML
I. Ordu-millet anlayışına göre hareket edilmiştir.
Ik dönemlerde düzenli ve devamlı bir ordu
oluşturulamamıştır.
III. Gaza ve cihat anlayışı ile mücadele eden kişi-
ler orduda yer almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. Anadolu'nun işgal edilmesi, İtilaf Devletlerinin
haksız uygulamaları ve İstanbul Hükümeti'nin ya-
pilan işgallere karşı sessiz kalması üzerine Türk
yayılan düşünce aşağıdakilerden
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
B YARIÇAP/TYT 1. 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15). lak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya fark toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan B Bu bilgiye göre; Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda ordu boylar- dan toplanan gönüllü birliklerden, aşiret savaşçıların- dan, gazilerden ve alplerden oluşurdu. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır, herkes işinin başına dönerdi. SOSYAL BİLİML I. Ordu-millet anlayışına göre hareket edilmiştir. Ik dönemlerde düzenli ve devamlı bir ordu oluşturulamamıştır. III. Gaza ve cihat anlayışı ile mücadele eden kişi- ler orduda yer almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 2. Anadolu'nun işgal edilmesi, İtilaf Devletlerinin haksız uygulamaları ve İstanbul Hükümeti'nin ya- pilan işgallere karşı sessiz kalması üzerine Türk yayılan düşünce aşağıdakilerden
4.
Lo
Veraset sisteminde değişiklik yaparak
"ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını
terk eden ve "ülke padişah ve oğullarının
malıdır" prensibini getiren Osmanlı padi-
şahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Bey
ne B) I. Murat
C) Fatih Sultan Mehmet
on D) II. Bayezid
E) Osman Bey
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
4. Lo Veraset sisteminde değişiklik yaparak "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını terk eden ve "ülke padişah ve oğullarının malıdır" prensibini getiren Osmanlı padi- şahı aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Bey ne B) I. Murat C) Fatih Sultan Mehmet on D) II. Bayezid E) Osman Bey
12. Yavuz Sultan
Selim Dönemi'nde,
Devleti'nin doğuya yönelik siyaset izlemesinde;
1. Anadolu'daki Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmek,
II. egemenlik alanını genişletmek,
III. Safevi ve Memlük tehditlerini etkisiz hâle getirmek
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
exic
Osmanlı
É I, II ve III
4
C) Yalnız III
em
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
12. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde, Devleti'nin doğuya yönelik siyaset izlemesinde; 1. Anadolu'daki Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmek, II. egemenlik alanını genişletmek, III. Safevi ve Memlük tehditlerini etkisiz hâle getirmek amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II exic Osmanlı É I, II ve III 4 C) Yalnız III em
10. II. Mehmet Dönemi'nde,
.
Karamanoğulları Beyliği üzerine bir sefer düzenle-
nerek Konya ve Karaman alınmıştır.
. Sinop alınarak Candaroğulları Beyliği'ne son veril-
miştir.
Akkoyunlu Devleti, Otlukbeli Savaşı'nda yenilgiye
uğratılarak Fırat Nehri'ne kadar olan yerler ele
geçirilmiştir.
Bu gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin amaç-
landığı söylenebilir?
X
A) Karadeniz'in Türk gölü hâline getirilmesinin
Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasının
C) Akdeniz'de Osmanlı hâkimiyetinin sağlanmasının
D) İpek Yolu üzerinde denetimin kurulmasının
E) Türk kökenli güçlü ailelerin yönetimdeki etkinliğinin
azaltılmasının
A) Yalnız I
D
13. Barbaro
donanc
donan
Doğu
11
Bu c
hang
A) in
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
10. II. Mehmet Dönemi'nde, . Karamanoğulları Beyliği üzerine bir sefer düzenle- nerek Konya ve Karaman alınmıştır. . Sinop alınarak Candaroğulları Beyliği'ne son veril- miştir. Akkoyunlu Devleti, Otlukbeli Savaşı'nda yenilgiye uğratılarak Fırat Nehri'ne kadar olan yerler ele geçirilmiştir. Bu gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin amaç- landığı söylenebilir? X A) Karadeniz'in Türk gölü hâline getirilmesinin Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasının C) Akdeniz'de Osmanlı hâkimiyetinin sağlanmasının D) İpek Yolu üzerinde denetimin kurulmasının E) Türk kökenli güçlü ailelerin yönetimdeki etkinliğinin azaltılmasının A) Yalnız I D 13. Barbaro donanc donan Doğu 11 Bu c hang A) in
5.
Orhan Bey Dönemi'nde İznik'in Fethi'nden sonra
şehrin en büyük kilisesi olan ve meşhur İznik kon-
sillerinin toplandığı Ayasofya Kilisesi camiye çev-
rilmiş, şehirdeki bir manastırın yerine de medrese
inşa edilerek müderrisliğine Davud-u Kayseri geti-
rilmiştir.
Bu bilgilere göre Orhan Bey Dönemi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sınırların genişlediği
B) Fetih hareketlerinde bulunulduğu
C) Eğitime önem verildiği
D) İmar çalışmalarının yapıldığı
E) İdari teşkilatlanmanın başlatıldığı
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
5. Orhan Bey Dönemi'nde İznik'in Fethi'nden sonra şehrin en büyük kilisesi olan ve meşhur İznik kon- sillerinin toplandığı Ayasofya Kilisesi camiye çev- rilmiş, şehirdeki bir manastırın yerine de medrese inşa edilerek müderrisliğine Davud-u Kayseri geti- rilmiştir. Bu bilgilere göre Orhan Bey Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırların genişlediği B) Fetih hareketlerinde bulunulduğu C) Eğitime önem verildiği D) İmar çalışmalarının yapıldığı E) İdari teşkilatlanmanın başlatıldığı
asın-
nuç-
angi-
xan-
arşı
26.
p
1. Kore Savaşı
II. Kibris
III. Vietnam Savaşı
Yukarıdaki sorunlardan hangisi II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında oluşan "Soğuk Savaş” kriz-
leri arasında gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
asın- nuç- angi- xan- arşı 26. p 1. Kore Savaşı II. Kibris III. Vietnam Savaşı Yukarıdaki sorunlardan hangisi II. Dünya Sa- vaşı sonrasında oluşan "Soğuk Savaş” kriz- leri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
k
t
n
li
7
3. Aşıkpaşaoğlu Tarihi'nde Osman Bey Dönemi'nde pazar
vergisi alınması ile ilgili anlatılan rivayet şu şekildedir:
"Bu halk kanun ister oldu. Germiyan'dan birisi geldi. Bu pa-
zarın vergisini bana satın dedi. Halk Osman Han'a git, diye
cevap verdi. O adam Han'a gidip sözünü söyledi.
Osman Gazi sordu: Vergi nedir?
Adam dedi ki: Pazara ne gelse ben ondan para alırım.
Osman Gazi: Senin şu pazara gelenlerden alacağın mi
var ki para istersin, dedi.
O adam: Han'ım! Bu, töredir. Bütün memleketlerde vardır
ki padişah olan alır, dedi.
Osman Gazi sordu: Tanrı mı buyurdu yoksa beyler ken-
dileri mi yaptı?
O adam yine: Töredir Han'ım! Ezelden kalmıştır, diye ce-
vap verdi."
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru
olduğu söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nde gelişmiş bir devlet teşkilatlanması
oluşturulmuştur.
B) Germiyanoğulları ve Osmanlılar arasında egemenlik
mücadelesi yaşanmıştır.
5.
C) Osman Bey, şeri kuralları göz ardı etmeyen bir hüküm-
dardır.
Gendemik-
D) Osmanlı Beyliği kuruluşundan itibaren çok uluslu bir C
devlet yapısına sahiptir.
E) Osmanlı Devleti'nin temel gelir kaynağı çarşı ve pazar-
lardan alınan vergilerdir.
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
k t n li 7 3. Aşıkpaşaoğlu Tarihi'nde Osman Bey Dönemi'nde pazar vergisi alınması ile ilgili anlatılan rivayet şu şekildedir: "Bu halk kanun ister oldu. Germiyan'dan birisi geldi. Bu pa- zarın vergisini bana satın dedi. Halk Osman Han'a git, diye cevap verdi. O adam Han'a gidip sözünü söyledi. Osman Gazi sordu: Vergi nedir? Adam dedi ki: Pazara ne gelse ben ondan para alırım. Osman Gazi: Senin şu pazara gelenlerden alacağın mi var ki para istersin, dedi. O adam: Han'ım! Bu, töredir. Bütün memleketlerde vardır ki padişah olan alır, dedi. Osman Gazi sordu: Tanrı mı buyurdu yoksa beyler ken- dileri mi yaptı? O adam yine: Töredir Han'ım! Ezelden kalmıştır, diye ce- vap verdi." Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A) Osmanlı Devleti'nde gelişmiş bir devlet teşkilatlanması oluşturulmuştur. B) Germiyanoğulları ve Osmanlılar arasında egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. 5. C) Osman Bey, şeri kuralları göz ardı etmeyen bir hüküm- dardır. Gendemik- D) Osmanlı Beyliği kuruluşundan itibaren çok uluslu bir C devlet yapısına sahiptir. E) Osmanlı Devleti'nin temel gelir kaynağı çarşı ve pazar- lardan alınan vergilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi'nde
yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) İlk Osmanlı medresesinin açılması
B) Edirne'nin başkent olması
C) Haçlılarla ilk savaşın yapılması
D) Kazaskerlik kurumunun oluşturulması
E) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
B)
C) Kas
D) Is
E)
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) İlk Osmanlı medresesinin açılması B) Edirne'nin başkent olması C) Haçlılarla ilk savaşın yapılması D) Kazaskerlik kurumunun oluşturulması E) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması B) C) Kas D) Is E)
2. Osmanlı Devleti için stratejik öneme sahip olan şehzade
sancaklarının birçoğu aynı zamanda eski beyliklerin merkez-
leriydi.
Buna göre,
I. Kütahya,
I. Edirne,
Karaman,
IV. Amasya
şehirlerinden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekle-
mektedir?
A) I ve II
D) I, II ve III
B) II ve III
C) II ve IV
E) I, III ve IV
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
2. Osmanlı Devleti için stratejik öneme sahip olan şehzade sancaklarının birçoğu aynı zamanda eski beyliklerin merkez- leriydi. Buna göre, I. Kütahya, I. Edirne, Karaman, IV. Amasya şehirlerinden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekle- mektedir? A) I ve II D) I, II ve III B) II ve III C) II ve IV E) I, III ve IV