Soru:

3. Hindistan coğrafyası değişik zamanlarda birçok farklı mil- let tarafından istila edilmiştir. Kurulan yeni devletle halk arası

3.
Hindistan coğrafyası değişik zamanlarda birçok farklı mil-
let tarafından istila edilmiştir. Kurulan yeni devletle halk
arasında hiçbir zaman kültürel birlik sağlanamamıştır.
Bu durum Hindistan'da;
1. tarihî çağlara geçilmesi,
II. millî birliğin kurulması,
III. kültürel yapinin çeşitlenmesi
unsurlarından hangilerinin oluşmasını engellemiştir?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) Yalnız
D) I ve II
E) II ve III

3. Hindistan coğrafyası değişik zamanlarda birçok farklı mil- let tarafından istila edilmiştir. Kurulan yeni devletle halk arasında hiçbir zaman kültürel birlik sağlanamamıştır. Bu durum Hindistan'da; 1. tarihî çağlara geçilmesi, II. millî birliğin kurulması, III. kültürel yapinin çeşitlenmesi unsurlarından hangilerinin oluşmasını engellemiştir? A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız D) I ve II E) II ve III