Soru:

3. Islahat Fermanı ile; o gayrimüslimlere memur olma hakkı tanınmış, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasına ve cizye ver

3. Islahat Fermanı ile;
o gayrimüslimlere memur olma hakkı tanınmış,
vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasına ve cizye
vergisinin kaldırılmasına karar verilmiş,
gayrimüslimlerin nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf
tutulması kararı alınmıştır.
www.
Bu bilgiler Islahat Fermanı ile ilgili aşağıdaki yargılar-
mo
dan hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Müslümanlara tanınmayan bazı hakların gayrimüslimle-
re tanındığına
B) Yönetimde gayrimüslimlerin de görev almaya başladığı-
na
12C) Vatandaşlık görevleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı-
ğına
D) Eşitlik ve adalet anlayışına dayalı bir vergi sistemine ge-
çilmek istendiğine
E) Parlamenter sisteme geçildiğine

3. Islahat Fermanı ile; o gayrimüslimlere memur olma hakkı tanınmış, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasına ve cizye vergisinin kaldırılmasına karar verilmiş, gayrimüslimlerin nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf tutulması kararı alınmıştır. www. Bu bilgiler Islahat Fermanı ile ilgili aşağıdaki yargılar- mo dan hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Müslümanlara tanınmayan bazı hakların gayrimüslimle- re tanındığına B) Yönetimde gayrimüslimlerin de görev almaya başladığı- na 12C) Vatandaşlık görevleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı- ğına D) Eşitlik ve adalet anlayışına dayalı bir vergi sistemine ge- çilmek istendiğine E) Parlamenter sisteme geçildiğine