Soru:

3. İslam tarihinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden han- gisi doğrudan askeri amaca yönelik olarak oluşturul- muştur? A) Yunan ve

3. İslam tarihinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden han-
gisi doğrudan askeri amaca yönelik olarak oluşturul-
muştur?
A) Yunan ve Helen uygarlığına ait eserlerin Arapçaya çev-
rilmesi ♡
B) Bizans saldırılarını durdurmak için Avasım adı verilen
şehirlerin kurulması y
C) Divan ve vezirlik teşkilatının kurulması
D) Beytül Hikme'nin açılması X
E) Saltanat sisteminin uygulanması

3. İslam tarihinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden han- gisi doğrudan askeri amaca yönelik olarak oluşturul- muştur? A) Yunan ve Helen uygarlığına ait eserlerin Arapçaya çev- rilmesi ♡ B) Bizans saldırılarını durdurmak için Avasım adı verilen şehirlerin kurulması y C) Divan ve vezirlik teşkilatının kurulması D) Beytül Hikme'nin açılması X E) Saltanat sisteminin uygulanması