Soru:

3. k in- indan dyen- aletler Osmanlı Devleti'nde uygulanan timar sistemi ordu, gü- venlik ve ekonomi ile doğrudan bağlantılıydı.

3.
k in-
indan
dyen-
aletler
Osmanlı Devleti'nde uygulanan timar sistemi ordu, gü-
venlik ve ekonomi ile doğrudan bağlantılıydı. Toprak ge-
lirlerini maaş ya da hizmet karşılığı alan görevliler cebelü
denilen atlı asker yetiştirmek zorundaydı.
mus-
XVII. yüzyılda hazinenin açık vermesi üzerine bu uy-
gulamada değişiklik yapılıp timar arazilerinin gelir-
lerinin açık artırma usulü ile mültezimlere verilmeye
başlanması;
âyan ve eşraf denilen itibarlı zümrelerin oluşması,
eyaletlerde devlet otoritesinin azalması,
orduda asker sayısının azalması
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
I
A)
ygnizi
B) Yalnıyth C) i vel
D) u yem
)
E) I, II ve III

3. k in- indan dyen- aletler Osmanlı Devleti'nde uygulanan timar sistemi ordu, gü- venlik ve ekonomi ile doğrudan bağlantılıydı. Toprak ge- lirlerini maaş ya da hizmet karşılığı alan görevliler cebelü denilen atlı asker yetiştirmek zorundaydı. mus- XVII. yüzyılda hazinenin açık vermesi üzerine bu uy- gulamada değişiklik yapılıp timar arazilerinin gelir- lerinin açık artırma usulü ile mültezimlere verilmeye başlanması; âyan ve eşraf denilen itibarlı zümrelerin oluşması, eyaletlerde devlet otoritesinin azalması, orduda asker sayısının azalması durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? I A) ygnizi B) Yalnıyth C) i vel D) u yem ) E) I, II ve III