Soru:

3. Orta Asya Türk devletleri ve topluluklarında, Ölen savaşçının mezarının başına balbal adı veri- len taşların dikilmesi, Kurga

3.
Orta Asya Türk devletleri ve topluluklarında,
Ölen savaşçının mezarının başına balbal adı veri-
len taşların dikilmesi,
Kurgan denilen mezarlara ölülerin eşyalarıyla gö-
mülmesi,
• Tanrı tarafından verildiğine inanılan kut'un kan yo-
luyla hanedana geçtiğinin kabul edilmesi,
Ölen atalarının ruhlarının kutsal sayılması
durumlarına dayanarak;
1. Ahiret inancının görüldüğüne,
II. Yönetme yetkisinin ilahi kaynaklı olduğuna,
III. Yerleşik yaşam tarzının başladığına
Türkler ile ilgili numaralandırılmış durumlardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız ||
cyl ve II
D) II ve III
E) I'll ve III

3. Orta Asya Türk devletleri ve topluluklarında, Ölen savaşçının mezarının başına balbal adı veri- len taşların dikilmesi, Kurgan denilen mezarlara ölülerin eşyalarıyla gö- mülmesi, • Tanrı tarafından verildiğine inanılan kut'un kan yo- luyla hanedana geçtiğinin kabul edilmesi, Ölen atalarının ruhlarının kutsal sayılması durumlarına dayanarak; 1. Ahiret inancının görüldüğüne, II. Yönetme yetkisinin ilahi kaynaklı olduğuna, III. Yerleşik yaşam tarzının başladığına Türkler ile ilgili numaralandırılmış durumlardan hangisine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız || cyl ve II D) II ve III E) I'll ve III