Soru:

3 Osmanh Devleti fethettiği toraklarda yaşa- yan halkın diline, dinine ve kültürüne kar- şi son derece saygıl olmuştur Bu düzen

3
Osmanh Devleti fethettiği toraklarda yaşa-
yan halkın diline, dinine ve kültürüne kar-
şi son derece saygıl olmuştur Bu düzen
sayesinde toplumsal huzuru ve güvenliği
sağlamıştır. Osmanlı Devleti ayrıca fethet-
tiği topraklarda ilk olarak halkın yararlan-
ması için dönemin en önemli ilim Merkez-
lerinden olan medreseler inşa ettirmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu duruma önem ver-
diğinin bir diğer örneği ise Fatih Sultan
Mehmet'in, İstanbul'un fethinden sonra
şehirden ayrılan bilim insanlarının isterler-
se İstanbul'a dönmelerine izin verileceğine
dair bir ferman yayımlaması olmuştur.
Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde aşağıdaki alanlardan hangisine
önem verdiği söylenebilir?
A) idari
B) Eğitim
A
e) Ekonomik
D) Güvenlik
Diger sayfaya geçiniz
7. Sınıf Türkiye Geneli
ISLEYEM

3 Osmanh Devleti fethettiği toraklarda yaşa- yan halkın diline, dinine ve kültürüne kar- şi son derece saygıl olmuştur Bu düzen sayesinde toplumsal huzuru ve güvenliği sağlamıştır. Osmanlı Devleti ayrıca fethet- tiği topraklarda ilk olarak halkın yararlan- ması için dönemin en önemli ilim Merkez- lerinden olan medreseler inşa ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu duruma önem ver- diğinin bir diğer örneği ise Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılan bilim insanlarının isterler- se İstanbul'a dönmelerine izin verileceğine dair bir ferman yayımlaması olmuştur. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde aşağıdaki alanlardan hangisine önem verdiği söylenebilir? A) idari B) Eğitim A e) Ekonomik D) Güvenlik Diger sayfaya geçiniz 7. Sınıf Türkiye Geneli ISLEYEM