Soru:

3. Osmanlı Devleti, halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla din, dil ve irk ayrımı gözetmeksizin birtakım hizmetlerde bulunmuşt

3. Osmanlı Devleti, halkın ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla din, dil ve irk ayrımı gözetmeksizin birtakım
hizmetlerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu
yönde gerçekleştirdiği çalışmalara bir örnek olarak
gösterilemez?
A) Dirlik sisteminin uygulamaya konulması
B) Konaklama yerleri üzerinde han ve
kervansaraylar yapılması
C) Öğrencilere ve yoksullara yemek dağıtan
imarethanelerin açılması
D) Hastaların tedavisi için darüşşifalann kurulması
E) Bedesten veya arasta denilen yapılar
oluşturulması

3. Osmanlı Devleti, halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla din, dil ve irk ayrımı gözetmeksizin birtakım hizmetlerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu yönde gerçekleştirdiği çalışmalara bir örnek olarak gösterilemez? A) Dirlik sisteminin uygulamaya konulması B) Konaklama yerleri üzerinde han ve kervansaraylar yapılması C) Öğrencilere ve yoksullara yemek dağıtan imarethanelerin açılması D) Hastaların tedavisi için darüşşifalann kurulması E) Bedesten veya arasta denilen yapılar oluşturulması