Soru:

3. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nden itibaren medre- selerin yanında Fransa örnek alınarak birçok yeni okul açıl- mıştır.

3.
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nden itibaren medre-
selerin yanında Fransa örnek alınarak birçok yeni okul açıl-
mıştır.
Bu durumun;
I. kültürel çatışma,
II. fikir ayrılığı,
III. dinsel özgürlük
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
B) Yalnız II
Gi Ve
A) Yalnız !
Dil
ke III
6) I, II ve It

3. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nden itibaren medre- selerin yanında Fransa örnek alınarak birçok yeni okul açıl- mıştır. Bu durumun; I. kültürel çatışma, II. fikir ayrılığı, III. dinsel özgürlük gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? B) Yalnız II Gi Ve A) Yalnız ! Dil ke III 6) I, II ve It