Soru:

3. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla beraber taşrada ya- şayan ve ayan denilen nüfuzlu kişiler söz sahibi olma- ya başlamıştır.

3.
Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla beraber taşrada ya-
şayan ve ayan denilen nüfuzlu kişiler söz sahibi olma-
ya başlamıştır. Anadolu ve Rumeli'de bulunan ayanlar
Istanbul'a gelerek padişah II. Mahmut ile Senediittifak'ı
imzalamışlardır.
Bu sözleşmede y

3. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla beraber taşrada ya- şayan ve ayan denilen nüfuzlu kişiler söz sahibi olma- ya başlamıştır. Anadolu ve Rumeli'de bulunan ayanlar Istanbul'a gelerek padişah II. Mahmut ile Senediittifak'ı imzalamışlardır. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi merkezi otoritenin bozulduğunu doğrudan kanıtlamaktadır? İstanbul'da isyan çıkarsa ayanlar yardıma gelecek.: B) Sadrazamın verdiği emirler kanuna uygun değilse karşı konulacak. C) Ayanlar antlaşmaya uyacak, uymayanlara karşı bir- likte hareket edilecek. D) Ayanlar devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyecek. ! E) Eşit ve adil vergilendirme yapılacak. 100

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap