Soru:

3. Tarih Bilimi, bilgilerini toplarken şu yöntemleri kullanır: Kaynak bulma Belgelerin analizi Tenkit yapma Bilgilerin sentezi B

3.
Tarih Bilimi, bilgilerini toplarken şu yöntemleri kullanır:
Kaynak bulma
Belgelerin analizi
Tenkit yapma
Bilgilerin sentezi
Bu durum Tarih biliminde;
1. Yöntem v
II. Eleştiri
III. Bilimsellik y
özelliklerinden hangilerinin var olduğuna kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Tarih Bilimi, bilgilerini toplarken şu yöntemleri kullanır: Kaynak bulma Belgelerin analizi Tenkit yapma Bilgilerin sentezi Bu durum Tarih biliminde; 1. Yöntem v II. Eleştiri III. Bilimsellik y özelliklerinden hangilerinin var olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III