Soru:

3. Tarihi Olay (vaka) : Kısa süreli yaşanan, yeri, başlangıç ve bitişi belli olan toplumları etkileyen gelişmelerdir. Tarihi Olg

3.
Tarihi Olay (vaka) : Kısa süreli yaşanan, yeri, başlangıç
ve bitişi belli olan toplumları etkileyen
gelişmelerdir.
Tarihi Olgu (vakia): Uzun bir süreci ifade eden aynı nite-
likteki toplumsal olayların bütünüdür.
Buna göre;
I. Malazgirt Savaşı
II. Anadolu'nun Türkleşmesi
III. Çanakkale Muharebesi
gelişmelerinden hangilerinin, tarihi olguya örnek gös-
terilebileceği savunulabilir?
A) Yalnız!
B Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

3. Tarihi Olay (vaka) : Kısa süreli yaşanan, yeri, başlangıç ve bitişi belli olan toplumları etkileyen gelişmelerdir. Tarihi Olgu (vakia): Uzun bir süreci ifade eden aynı nite- likteki toplumsal olayların bütünüdür. Buna göre; I. Malazgirt Savaşı II. Anadolu'nun Türkleşmesi III. Çanakkale Muharebesi gelişmelerinden hangilerinin, tarihi olguya örnek gös- terilebileceği savunulabilir? A) Yalnız! B Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III