Soru:

3. Türkiye, II. Dünya Savaşı yıllarında bazı ekonomik önlemler al- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?

3.
Türkiye, II. Dünya Savaşı yıllarında bazı ekonomik önlemler al-
mıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?
A) Millî Korunma Kanunu kabul edilmiştir.
B) Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.
C) Tekalifimilliye Emirleri yayımlanmıştır.
D) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu kabul edilmiştir.
yayımlanmıştır. Kordos son
Sa
E) Karaborsacılık ve stokçulukla mücadele edilmiştir.
OSVA pirinLED
1

3. Türkiye, II. Dünya Savaşı yıllarında bazı ekonomik önlemler al- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir? A) Millî Korunma Kanunu kabul edilmiştir. B) Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmıştır. C) Tekalifimilliye Emirleri yayımlanmıştır. D) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. yayımlanmıştır. Kordos son Sa E) Karaborsacılık ve stokçulukla mücadele edilmiştir. OSVA pirinLED 1