Soru:

3. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da toplum; yerleşikler ve göçebeler diye ikiye ayrılmıştı. Yerleşikler şehirlerde,

3. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da toplum;
yerleşikler ve göçebeler diye ikiye ayrılmıştı. Yerleşikler
şehirlerde, kasabalarda ve köylerde ikamet etmekteydi.
Şehirlerde; tüccarlar, zanatkarlar ve devlet memurları
yaşamaktaydı. Kırsalda yerleşik hayat yaşayanlar tarım-
la geçinmekteydi. Göçebelerin ekonomik faaliyeti ise
hayvancılıktı.
Bu bilgiler dikkate alınırsa, aşağıdaki seçenekler-
den hangisi Türkiye Selçuklularının ticareti geliştir-
mek amacıyla yaptığı faaliyetler arasında gösterile-
mez?
A) Ticaret yollarının güvenliğinin artırılmaya çalışılması
B) Yabancı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulan-
masi
C) Anadolu'da sosyal sınıflaşmanın görülmesi
D) Zarar gören kervanların sahiplerine devlet tarafın-
dan maddi destek sağlanması
E) Yabancı devletler ile ticaret anlaşmaları imzalanması

3. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da toplum; yerleşikler ve göçebeler diye ikiye ayrılmıştı. Yerleşikler şehirlerde, kasabalarda ve köylerde ikamet etmekteydi. Şehirlerde; tüccarlar, zanatkarlar ve devlet memurları yaşamaktaydı. Kırsalda yerleşik hayat yaşayanlar tarım- la geçinmekteydi. Göçebelerin ekonomik faaliyeti ise hayvancılıktı. Bu bilgiler dikkate alınırsa, aşağıdaki seçenekler- den hangisi Türkiye Selçuklularının ticareti geliştir- mek amacıyla yaptığı faaliyetler arasında gösterile- mez? A) Ticaret yollarının güvenliğinin artırılmaya çalışılması B) Yabancı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulan- masi C) Anadolu'da sosyal sınıflaşmanın görülmesi D) Zarar gören kervanların sahiplerine devlet tarafın- dan maddi destek sağlanması E) Yabancı devletler ile ticaret anlaşmaları imzalanması