Soru:

3. Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok daha ötesindeydi. Anlaşma, artık devletlerin daha se- küler (dünyevi) bir

3.
Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok
daha ötesindeydi. Anlaşma, artık devletlerin daha se-
küler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığına, papa-
lik makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha
fazla karışamayacağına, devlet çıkarları

3. Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok daha ötesindeydi. Anlaşma, artık devletlerin daha se- küler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığına, papa- lik makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha fazla karışamayacağına, devlet çıkarlarının savaşlar- da birincil husus olduğuna işaret ediyordu. Bu bilgilerden hareketle 1648 Westphalia Antlaş- ması'yla ilgili, I. Papalığın nüfuzunun sarsıldığı, * Laik anlayışın görüldüğü, III. Devletlerin "mutlak egemen" bir konuma yük- selmelerine ortam hazırladığı ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III DVI ve III E) I, II ve III hvem

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap