Soru:

3. Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok daha ötesindeydi. Anlaşma, artık devletlerin daha se- küler (dünyevi) bir

3.
Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok
daha ötesindeydi. Anlaşma, artık devletlerin daha se-
küler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığına, papa-
lik makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha
fazla karışamayacağına, devlet çıkarlarının savaşlar-
da birincil husus olduğuna işaret ediyordu.
Bu bilgilerden hareketle 1648 Westphalia Antlaş-
ması'yla ilgili,
I. Papalığın nüfuzunun sarsıldığı,
* Laik anlayışın görüldüğü,
III. Devletlerin "mutlak egemen" bir konuma yük-
selmelerine ortam hazırladığı
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
DVI ve III
E) I, II ve III
hvem

3. Westphalia Barışı sıradan bir antlaşma metninin çok daha ötesindeydi. Anlaşma, artık devletlerin daha se- küler (dünyevi) bir düzlemde pozisyon aldığına, papa- lik makamının devletin hâkimiyet sahasına artık daha fazla karışamayacağına, devlet çıkarlarının savaşlar- da birincil husus olduğuna işaret ediyordu. Bu bilgilerden hareketle 1648 Westphalia Antlaş- ması'yla ilgili, I. Papalığın nüfuzunun sarsıldığı, * Laik anlayışın görüldüğü, III. Devletlerin "mutlak egemen" bir konuma yük- selmelerine ortam hazırladığı ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III DVI ve III E) I, II ve III hvem