Soru:

3. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan milliyetçilik hareketlerini engellemek ve devletin bü- tünlüğünü korumak ama

3. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan
milliyetçilik hareketlerini engellemek ve devletin bü-
tünlüğünü korumak amacıyla ilk defa demokrasi ala-
ninda yenilikler yapılmıştır
.
Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin
bu doğrultuda gerçekleştiği söylenemez?
A) Yapılan dinsel ve etnik ayrımların ortadan kaldı-
rılması
B) Tanzimat ve Islahat Fermanları ile müslim ve
gayrimüslim vatandaşların eşit haklara sahip ol-
ması
C) Kanuni Esasi ile gayrimüslimlere de Türklerle
beraber padişahın yanında yönetime katılma
hakkının verilmesi
D) Ayanlarla Sened-i ittifak'ın imzalanması
E) Monarşi yönetiminden meşruti yönetime geçil-
mesi

3. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan milliyetçilik hareketlerini engellemek ve devletin bü- tünlüğünü korumak amacıyla ilk defa demokrasi ala- ninda yenilikler yapılmıştır . Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin bu doğrultuda gerçekleştiği söylenemez? A) Yapılan dinsel ve etnik ayrımların ortadan kaldı- rılması B) Tanzimat ve Islahat Fermanları ile müslim ve gayrimüslim vatandaşların eşit haklara sahip ol- ması C) Kanuni Esasi ile gayrimüslimlere de Türklerle beraber padişahın yanında yönetime katılma hakkının verilmesi D) Ayanlarla Sened-i ittifak'ın imzalanması E) Monarşi yönetiminden meşruti yönetime geçil- mesi