Soru:

3 yanlę 4 bos İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1. Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaşmayacaktır. II. Arap kabileler istediği tar

3 yanlę
4 bos
İSLAM MEDENİYETİNİN
DOĞUŞU
2
1.
Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaşmayacaktır.
II. Arap kabileler istediği tarafın korumasına girebi-
lecektir.
III. Müslümanlar Kabelyi bir vil sonra ziyaret edebi-
leceklerdir.
Hudeybiye. Barışı'ndaki koşullardan hangileri
İslamiyet'in yayılışını hızlandırıcı etkiye sahip ol-
muştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Hz Ebubekir döneminde yasanan aşağıdaki ge-
lişmelerden hangisi İslam Devleti'nin sınırlarını
geliştirmeye yöneliktir?

3 yanlę 4 bos İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1. Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaşmayacaktır. II. Arap kabileler istediği tarafın korumasına girebi- lecektir. III. Müslümanlar Kabelyi bir vil sonra ziyaret edebi- leceklerdir. Hudeybiye. Barışı'ndaki koşullardan hangileri İslamiyet'in yayılışını hızlandırıcı etkiye sahip ol- muştur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Hz Ebubekir döneminde yasanan aşağıdaki ge- lişmelerden hangisi İslam Devleti'nin sınırlarını geliştirmeye yöneliktir?