Soru:

3. Yeni Çağ'da Avrupa'da merkantilist ekonomi modeli uy- gulandı. Bu modele göre Avrupa ithalatı kısıtlayan ve ihracatı artıran

3.
Yeni Çağ'da Avrupa'da merkantilist ekonomi modeli uy-
gulandı. Bu modele göre Avrupa ithalatı kısıtlayan ve
ihracatı artıran önlemler almaya başladı.
Aynı dönemde Osmanlı Devleti'nin iç pazardaki ihti-
yaçları giderme politikası izlemesi;
Avrupa'da üretim maliyetlerinin artması,
II. Osmanlı pazarlarında ithal ürünlerin artması,
III.) Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonların geniş-
letilmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Al Yalnız
B) Yalniz 11
C) Lveit
D) Il ve III
ELI ve III
RA
ASYONEL
YAYINLARI

3. Yeni Çağ'da Avrupa'da merkantilist ekonomi modeli uy- gulandı. Bu modele göre Avrupa ithalatı kısıtlayan ve ihracatı artıran önlemler almaya başladı. Aynı dönemde Osmanlı Devleti'nin iç pazardaki ihti- yaçları giderme politikası izlemesi; Avrupa'da üretim maliyetlerinin artması, II. Osmanlı pazarlarında ithal ürünlerin artması, III.) Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonların geniş- letilmesi durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? Al Yalnız B) Yalniz 11 C) Lveit D) Il ve III ELI ve III RA ASYONEL YAYINLARI