Soru:

30- Cumhurlyet Devri'nde gerçekleştirilen; I miladi takvimin uygulanmaya başlanması, It hafta sonu tatil gününün degistirilmesi,

30- Cumhurlyet Devri'nde gerçekleştirilen;
I miladi takvimin uygulanmaya başlanması,
It hafta sonu tatil gününün degistirilmesi,
III. soyadi Yasası'nın gikanılması
yeniliklerinden hangilerinin, Avrupa ile ekono-
mik ilişkileri kolaylaştırmaya yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

30- Cumhurlyet Devri'nde gerçekleştirilen; I miladi takvimin uygulanmaya başlanması, It hafta sonu tatil gününün degistirilmesi, III. soyadi Yasası'nın gikanılması yeniliklerinden hangilerinin, Avrupa ile ekono- mik ilişkileri kolaylaştırmaya yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III