Soru:

30. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi için tarihçiler Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemi ifadesini kullanmaktadır. Ancak bu dönemde

30. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi için tarihçiler Osmanlı
Devleti'nin en güçlü dönemi ifadesini kullanmaktadır.
Ancak bu dönemde dikkat çeken bir gelişme “kapitülas-
yon olarak tabir edilen ticari ayrıcalıkların Fransa'ya veril-
mesidir. Bu durumda etkili

30. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi için tarihçiler Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemi ifadesini kullanmaktadır. Ancak bu dönemde dikkat çeken bir gelişme “kapitülas- yon olarak tabir edilen ticari ayrıcalıkların Fransa'ya veril- mesidir. Bu durumda etkili olan gelişme ise Osmanlı için onemli bir gelir kaynağı olan Akdeniz ticaretinin zayıfla- maya başlamasıdır. Paragrafta sözü edilen Akdeniz ticaretinin zayıfla- maya başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti'nin yabancı tüccarlardan çok ağır vergiler alması B) Coğrafî Keşifler ile Avrupalı tüccarların Hindistan ve Çin'e ulaşmanın yollarını bulması C) Hristiyan dünyasının Müslümanlarla ticareti kesmesi D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Viyana'ya kadar ilerle- mesi E) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap