Soru:

31. 1815 Viyana Kongresi'nde kabul edilen Metternich Siste- mi'ne göre kendi topraklarında düzeni kontrol etmek için baskı ve şi

31. 1815 Viyana Kongresi'nde kabul edilen Metternich Siste-
mi'ne göre kendi topraklarında düzeni kontrol etmek için
baskı ve şiddet uygulayan devletler, yeni ayaklanmaların
ortaya çıkmasına engel olamadılar.
Buna göre,
C
I. 1830 İhtilalleri,
II. 1848 İhtilalleri,
III. ABD Bağımsızlık Bildirisi
gelişmelerinden hangilerinin 1815 Viyana Kongre-
si'nin yarattığı ortam çerçevesinde ortaya çıktığı söy-
lenemez?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız M
D) I ve II
E) II ve III

31. 1815 Viyana Kongresi'nde kabul edilen Metternich Siste- mi'ne göre kendi topraklarında düzeni kontrol etmek için baskı ve şiddet uygulayan devletler, yeni ayaklanmaların ortaya çıkmasına engel olamadılar. Buna göre, C I. 1830 İhtilalleri, II. 1848 İhtilalleri, III. ABD Bağımsızlık Bildirisi gelişmelerinden hangilerinin 1815 Viyana Kongre- si'nin yarattığı ortam çerçevesinde ortaya çıktığı söy- lenemez? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız M D) I ve II E) II ve III