Soru:

31. Abdülmelik b. Mervan Devri'nden itibaren Islamiyeti bul edenlerin sayısındaki artış hızlanınca cizye ve hata gelirinin azald

31. Abdülmelik b. Mervan Devri'nden itibaren Islamiyeti
bul edenlerin sayısındaki artış hızlanınca cizye ve hata
gelirinin azaldığını gören Haccac, Islam'a girenlerden kal
dırılması gereken cizye vergisini mevaliden almaya de
vam etmiştir.
Bu uygulama aşağıdaki dönemlerden hangisinde or
taya çıkmıştır?
A) Hz. Muhammed
B) Hz. Ebu Bekir
.
C) Hz. Ömer
D) Emeviler
E) Abbasiler

31. Abdülmelik b. Mervan Devri'nden itibaren Islamiyeti bul edenlerin sayısındaki artış hızlanınca cizye ve hata gelirinin azaldığını gören Haccac, Islam'a girenlerden kal dırılması gereken cizye vergisini mevaliden almaya de vam etmiştir. Bu uygulama aşağıdaki dönemlerden hangisinde or taya çıkmıştır? A) Hz. Muhammed B) Hz. Ebu Bekir . C) Hz. Ömer D) Emeviler E) Abbasiler