Soru:

31. Osmanlı Devleti'nin Eflak Voyvodası Hunyadi Yanos ile 1444 yılında yapılan savaşta istediği başarıyı elde edememesi aşağıdak

31. Osmanlı Devleti'nin Eflak Voyvodası Hunyadi Yanos
ile 1444 yılında yapılan savaşta istediği başarıyı elde
edememesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin
imzalanmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
A Karlofça
B Zitvatorok
& İstanbul (1533)
Edirne Segedin
E) Vasvar
honl
1053
4.ro

31. Osmanlı Devleti'nin Eflak Voyvodası Hunyadi Yanos ile 1444 yılında yapılan savaşta istediği başarıyı elde edememesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasına ortam hazırladığı söylenebilir? A Karlofça B Zitvatorok & İstanbul (1533) Edirne Segedin E) Vasvar honl 1053 4.ro