Soru:

32. 1. Cemel Vakası II. Siffin Savaşı III. Kerbela Olayı Yukarıdaki olayların ortak özelliği hangisinde doğru verilmiştir? A) İs

32. 1.
Cemel Vakası
II. Siffin Savaşı
III. Kerbela Olayı
Yukarıdaki olayların ortak özelliği hangisinde doğru
verilmiştir?
A) İslamiyetin yayılmasını hızlandırmışlardır.
B) Türklerin islamiyet'e geçişini kolaylaştırmışlardır.
C) İslam Devleti'nin Bizans'a karşı üstün hale gelmesini
sağlamışlardır.
C
D) İslam dünyasında siyasi ve dini bölünmelere sebep ol: C
muşlardır.
E) Halifeliğin siyasi bir nitelik kazanmasını sağlamışlardır.

32. 1. Cemel Vakası II. Siffin Savaşı III. Kerbela Olayı Yukarıdaki olayların ortak özelliği hangisinde doğru verilmiştir? A) İslamiyetin yayılmasını hızlandırmışlardır. B) Türklerin islamiyet'e geçişini kolaylaştırmışlardır. C) İslam Devleti'nin Bizans'a karşı üstün hale gelmesini sağlamışlardır. C D) İslam dünyasında siyasi ve dini bölünmelere sebep ol: C muşlardır. E) Halifeliğin siyasi bir nitelik kazanmasını sağlamışlardır.