Soru:

32. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde önemli bir hayır kurumu olarak kabul edilen vakıfların özelliklerinden biri d

32. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde
önemli bir hayır kurumu olarak kabul edilen vakıfların
özelliklerinden biri değildir?
A) Vakıf üyelerinin savaş zamanı düzenli birlikler hâlinde
orduya katılımları
B) Sosyal dengenin sağlanmasına etki etmeleri
C) Sosyal barış ve adaletin korunması için çalışmaları
D) Devlet, toplum ve birey ilişkilerini olumlu yönde geliş-
tirmeleri
E) Köy ve şehirlerin imar edilerek sosyoekonomik haya-
tin canlanmasını sağlamaları

32. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde önemli bir hayır kurumu olarak kabul edilen vakıfların özelliklerinden biri değildir? A) Vakıf üyelerinin savaş zamanı düzenli birlikler hâlinde orduya katılımları B) Sosyal dengenin sağlanmasına etki etmeleri C) Sosyal barış ve adaletin korunması için çalışmaları D) Devlet, toplum ve birey ilişkilerini olumlu yönde geliş- tirmeleri E) Köy ve şehirlerin imar edilerek sosyoekonomik haya- tin canlanmasını sağlamaları