Soru:

32. Ermeni Savaşı 1. İnönü Savaşı Sakarya Muharebesi Büyük Taarruz Aşağıdaki diplomatik gelişmelerden hangisi verilen tablo ile

32.
Ermeni
Savaşı
1. İnönü
Savaşı
Sakarya
Muharebesi
Büyük
Taarruz
Aşağıdaki diplomatik gelişmelerden hangisi verilen
tablo ile ilişkilendirilemez?
A) Londra Konferansı
B) Sevr Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Gümrü Antlaşması

32. Ermeni Savaşı 1. İnönü Savaşı Sakarya Muharebesi Büyük Taarruz Aşağıdaki diplomatik gelişmelerden hangisi verilen tablo ile ilişkilendirilemez? A) Londra Konferansı B) Sevr Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Ankara Antlaşması E) Gümrü Antlaşması