Soru:

32. II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte SSCB Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istemiş ve Boğazlar'da askeri bir üs kurmak isted

32. II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte SSCB Türkiye'den
Kars ve Ardahan'ı istemiş ve Boğazlar'da askeri bir üs
kurmak istediğini belirtmiştir.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-
ladığı söylenebilir?
A) ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına
B) NATO'nun SSCB'ye askeri harekât düzenlemesine
C) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine
D) Türkiye'nin Batı Bloku tarafında yer almasına
E) SSCB'nin Birleşmiş Milletler'den çıkarılmasına
Diğer Sayfaya Geçiniz.

32. II. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte SSCB Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istemiş ve Boğazlar'da askeri bir üs kurmak istediğini belirtmiştir. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına B) NATO'nun SSCB'ye askeri harekât düzenlemesine C) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine D) Türkiye'nin Batı Bloku tarafında yer almasına E) SSCB'nin Birleşmiş Milletler'den çıkarılmasına Diğer Sayfaya Geçiniz.