Soru:

33. Cihat politikasının başarıyla uygulandığı Emeviler Dönemi'nde devletin sınırları İspanya'dan Mavera- ünnehir'e kadar genişle

33. Cihat politikasının başarıyla uygulandığı Emeviler
Dönemi'nde devletin sınırları İspanya'dan Mavera-
ünnehir'e kadar genişletildi.
Aşağıdakilerden hangisinin bu büyümeye bağlı
olarak gündeme geldiği söylenemez?
A) Halifeliğin saltanat kurumuna dönüştürülmesi
B) Posta teşkilatının örgütlenmesi
C) Asker sayısının arttırılması
D) Eyalet sayısının artması
E) Merkezi hazinenin gelirlerinin artması

33. Cihat politikasının başarıyla uygulandığı Emeviler Dönemi'nde devletin sınırları İspanya'dan Mavera- ünnehir'e kadar genişletildi. Aşağıdakilerden hangisinin bu büyümeye bağlı olarak gündeme geldiği söylenemez? A) Halifeliğin saltanat kurumuna dönüştürülmesi B) Posta teşkilatının örgütlenmesi C) Asker sayısının arttırılması D) Eyalet sayısının artması E) Merkezi hazinenin gelirlerinin artması