Soru:

33. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki- laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve halkın temel ihtiyaç

33. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki-
laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve
halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ol-
duğu söylenemez?
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
B) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
C) Sümerbankın kurulması
36
D) Misak-ı İktisadi Kararları'nın alınması
E) 1. Beş Yillik Kalkınma Planı'nın hazırlanması

33. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki inki- laplardan hangisinin ulusal ekonominin kurulmasına ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ol- duğu söylenemez? A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması B) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması C) Sümerbankın kurulması 36 D) Misak-ı İktisadi Kararları'nın alınması E) 1. Beş Yillik Kalkınma Planı'nın hazırlanması