Soru:

33. II.İnönü Zaferi halkın TBMM'ye olan güvenini artırdı. İtilaf e Devletleri arasında Yunanlılara duyulan güven azaldı ve İtila

33. II.İnönü Zaferi halkın TBMM'ye olan güvenini artırdı. İtilaf
e Devletleri arasında Yunanlılara duyulan güven azaldı ve
İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Fransa,
TBMM ile anlaşma zemini aramaya başlarken İtalyanlar
da Anadolu'da işgal ettikleri bazı yerleri boşaltmaya baş-
ladı.
nelo
Buna göre, II.İnönü Zaferi ile ilgili;
I.
Kurtuluş Savaşı'nın sonucunun belirlenmesinde
önemli bir rolü olduğu,
II.
önde gelen İtilaf Devletlerinin Millî Mücadele'nin ba-
şarılı olacağına inandığı,
III. Anadolu'daki işgallerin bu zaferle birlikte son bulduğu
görüşlerinden hangilerinin doğru olduğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III
35

33. II.İnönü Zaferi halkın TBMM'ye olan güvenini artırdı. İtilaf e Devletleri arasında Yunanlılara duyulan güven azaldı ve İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Fransa, TBMM ile anlaşma zemini aramaya başlarken İtalyanlar da Anadolu'da işgal ettikleri bazı yerleri boşaltmaya baş- ladı. nelo Buna göre, II.İnönü Zaferi ile ilgili; I. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunun belirlenmesinde önemli bir rolü olduğu, II. önde gelen İtilaf Devletlerinin Millî Mücadele'nin ba- şarılı olacağına inandığı, III. Anadolu'daki işgallerin bu zaferle birlikte son bulduğu görüşlerinden hangilerinin doğru olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I,II ve III 35