Soru:

33. Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabe'sinde, “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine gir

33.
Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabe'sinde, “Cebren ve hile
ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi
bilfiil işgal edilmiş olabilir.” sözünü aşağıdaki gelişmelerden
hangisine ithafen söylediği savunulabilir?
A) Balkan Savaşları
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Trablusgarp Savaşı
D) Lozan Barış Antlaşması
E) Sakarya Meydan Muharebesi

33. Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabe'sinde, “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.” sözünü aşağıdaki gelişmelerden hangisine ithafen söylediği savunulabilir? A) Balkan Savaşları B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Trablusgarp Savaşı D) Lozan Barış Antlaşması E) Sakarya Meydan Muharebesi