Soru:

33. Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması, 1. Dünya barışına, II. Lozan'dan kalan sorunları çözümleme, III i

33. Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması,
1. Dünya barışına,
II. Lozan'dan kalan sorunları çözümleme,
III iç isyanları engelleme
durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
36. Aş
nc
Singi

33. Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması, 1. Dünya barışına, II. Lozan'dan kalan sorunları çözümleme, III iç isyanları engelleme durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 36. Aş nc Singi