Soru:

34. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'de "laikliğin benimsenilmesi"nin aşamalarından biri olarak belirtilemez? A) Saltanat

34. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'de "laikliğin
benimsenilmesi"nin aşamalarından biri olarak
belirtilemez?
A) Saltanatın kaldırılması
By Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Yeni Türk harflerinin kabulü
Medeni Kanun'un ugulanması
E) Medreselerin kapatılması

34. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'de "laikliğin benimsenilmesi"nin aşamalarından biri olarak belirtilemez? A) Saltanatın kaldırılması By Tevhid-i Tedrisat Kanunu Yeni Türk harflerinin kabulü Medeni Kanun'un ugulanması E) Medreselerin kapatılması